Det var en entusiasmerande lärare som väckte Ola Ejdréns naturintresse.Foto: Håkan Jacobsson
Ola Ejdrén. Foto: Håkan Jacobsson

”Skapa ett intresse, engagera och entusiasmera eleverna”

ENGAGERAR. – Det handlar om att skapa ett intresse, engagera och entusiasmera eleverna för ett område de kanske inte visste att de var intresserade av.
Det säger Ola Ejdrén om sin uppgift som lärare – han har just tilldelats ett fint pris för sitt arbete.

Utmärkelsen brukar kallas Ingvar Lindqvistpriset, men den fullständiga benämningen är ”Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne”. Det delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien och ges till lärare i matematik och naturämnena.
Ola Ejdrén är en av fyra lärare som får priset i år. Han har sedan 2006 sin dagliga gärning på Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund.
Tidningen träffar honom på lärarrummet.

– Jag hävdar att vi lärare bör vara förebilder, föredömen i vårt sätt att hantera situationer, För vi påverkar folk.
Hans eget naturintresse kommer mycket av att han själv hade en entusiasmerande lärare på mellanstadiet i Tvååker, strax söder om Varberg. Det handlade främst om fåglar.
Det intresset kunde han odla i till exempel Galtabäck, vid kusten rakt väster om hemorten, känt bland fågelskådare som en plats där man har chans att se mycket.

Och ja, namnet Ejdrén är faktiskt inspirerat av ejdern, den vackra sjöfågeln:
– Min fru och jag tog det i samband med att vi skulle gifta oss. Vi hade båda son-namn: jag härstammar från en oändlig längd bönder.
Hans farbror bedrev partihandel i grönsaker och där började han sommarjobba ganska tidigt, prövade på flera sysslor, som packare och försäljare. Nyttigt att få ta ett sådant ansvar så pass ung, menar han.

Så flyttade han till Lund.
– När jag började på universitetet var det med sikte på att bli forskare.
Han började läsa biologi, och skrev magisteruppsats i limnologi, läran om inlandsvatten (för det mesta sötvatten).
– Jag undersökte hur fisk och kräfta påverkar överlevnaden hos grodor.
Studieobjektet var en damm utanför Hörby.
Han berättar att han efter ett par års studier hade tankar på att läsa till läkare, Men så blev det inte.
– Jag är den första i min släkt som påbörjat större akademiska studier. Jag hade ingen i min närhet att ta råd av, jag var väldigt utlämnad till mig själv.
– Så efter två års studier kände jag att jag får ju se till att bli klar! Och börja jobba. Det gjorde ju alla andra.

Så han sökte aldrig till läkarutbildningen.
I samband med en delkurs han gick på universitetet höll han ett föredrag:
– Lektorn sade ”Du ska bli lärare!”.
När han tänkte efter verkade det vara en bra idé. Han kompletterade sin behörighet med fysik och kemi och började sedan på Lärarhögskolan i Malmö.
När lärarexamen var klar begav sig han och några fågelskådarkompisar ut på en längre resa, till Costa Rica och USA.

– Men jag måste ha ett jobb innan jag stack. Jag fick två, ett i Ljungby och ett i Oskarshamn. Jag valde Oskarshamn – det var nog för att det ligger närmare Öland.
Det var fågelintresset; Öland är känt som lite av ett eldorado bland svenska skådare.
Det var hösten 1998 han började arbeta på den småländska ostkusten, men det blev bara ett år där.
– Jag hade ju ingen anknytning dit.

Han fick arbete på Katedralskolan i Lund och 2006 flyttade han alltså till Lars-Erik Larssongymnasiet.
Ola Ejdrén får Ingvar Lindqvistpriset ”för sitt inkluderande sätt att undervisa, som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”, som det står i motiveringen.
– Det där med inkluderande; det är ju centralt för en lärare att försöka se varje individ.
– Det betyder inte att jag specialutformar undervisningen efter varje elev. Det går inte. Jag tror mer på en tydlighet, en struktur.

– Men det är en jätteutmaning att ha 27 elever i en klass och se alla.
Ola Ejdrén bor numera i Lund. Tidigare bodde han elva år i Sjöbo. Då intresserade han sig speciellt för fågellivet i och kring Ilstorps våtmark, några kilometer väster om tätorten.
– Inget vetenskapligt, men jag och ett par kompisar höll koll på vad som hände där. Det finns så många sådana naturpärlor, som inte är så kända, här i Skåne.

Ännu har han inte hittat något sådant ”eget” ställe på den nya hemorten, där han bor centralt.
Men han försöker komma ut i naturen med någorlunda regelbundenhet, gärna med familjen. Inte bara för fåglarnas skull; på senare tid har han fått ett allt starkare intresse för insekter. Det kan odlas på närhåll; Bakom skolan där han arbetar har man fällt ett träd och Ola Ejdrén håller kontinuerlig koll på hur insekter tar vara på chansen när de får tillgång till så mycket död ved mitt i stan.

Ingvar Lindqvistpriset ger honom 50 000 kronor personligen. Skolan får 20 000 kronor, varav hälften ska användas till naturvetenskapliga aktiviteter och hälften till bokinköp till biblioteket.
Pengarna får han vid Vetenskapsakademiens högtidssammanträde den 31 mars, då både kungen och drottningen närvarar.

Insekterna kan komma att styra vad Ola Ejdrén gör med pengarna som följer med priset, även om han inte har bestämt sig riktigt ännu.
– Jag vet inte hur mycket jag får, om det dras skatt. Men jag funderar på att köpa en bra kamera.

Namn: Ola Ejdrén

Ålder: 45 år

Yrke: Lärare i naturkunskap på Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund.

Familj: Fru, tre barn

Bor: Centrala Lund

Aktuell: En av fyra lärare i riket som belönas med det så kallade Ingvar Lindqvistpriset.

Övrigt: Ingvar Lindqvist var Kungliga Vetenskapsakademiens preses 1987-91 och verkade på flera sätt för att uppmärksamma lärarnas viktiga roll i samhällsutvecklingen.