Tidningen har tidigare berättat om den bubblande bäcken med märkligt hög ledningsförmåga och smutsvattensvamp.Foto: Arkiv

Sötekärr och tippen måste utredas

HÄSSLEHOLM Samtidigt som Sötekärrsbäcken ser ut att må allt sämre – kanske på grund av läckage från en gammal tipp – tappar miljönämnden tid. Att undersöka saken är nämligen varken tekniska nämndens eller Hässleholms Vattens ansvar, meddelar länsstyrelsen nu.

Länsstyrelsen är kritisk till att miljönämnden inte gjort någon vidare utredning av den gamla soptippen som man genom ett tips fick vetskap om i höstas och som misstänks läcka gifter till bäcken och eventuellt vidare ut i Finjasjön. Därmed saknas stöd för att rikta föreläggandet mot tekniska nämnden i form av verksamhetsutövare. Innan man vet mer kan man inte heller ställa krav på någon som fastighetsägare, påpekar länsstyrelsen.
Om nämnden väljer att ställa krav på en fastighetsägare är det dessutom inte tekniska nämnden som är ansvarig, utan en samfällighet som är mer än hundra år gammal: ”Finjasjöns och Ballingslövssjöns sänkningsföretag år 1887-1890”, där kommunen äger en del.

Miljöchefen Sven-Inge Svensson har ännu inte hunnit läsa igenom länsstyrelsens beslut, som kommer åtta månader efter att tekniska nämnden överklagade, men är missnöjd:
– Det känns ganska segt. Eftersom kommunen är största delägaren i dikningsföretaget så tyckte jag att det var lika bra att vi tog ansvaret för det direkt. Vi vill få koll på detta istället för att hålla på och diskutera fram och tillbaka, säger han.

Problemen i bäcken misstänks ha ett samband med den gamla tippen vid Sjörrödsrondellen där det enligt en uppgiftslämnare dumpats mängder med farligt avfall. Den började som en grus-/sandtäkt som senare fylldes igen med allt möjligt – däribland oljor, fenoler och gamla bilar.
Länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson har föreslagit att kommunen skulle gå vidare med nya grundvattenprover i området. Miljöchefen Sven-Inge Svensson ville däremot i första hand undersöka Sötekärrsbäcken, dit gifterna från tippen kan ha läckt ut.
Nu bedömer länsstyrelsen liksom miljönämnden att det är viktigt att fler utredningar görs för att identifiera orsaken till problemen i bäcken, men att man måste rikta sig till rätt organ.

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar