Honungsprogrammet ska bidra till bättre villkor för bin och odlare. FOTO: ARKIV/EVA RUDERSTAM

21 miljoner till honungsprogrammet

ÖKNING Ansökan till det Nationella honungsprogrammet för 2018 är nu öppen.

FAKTA

Biodling är viktig både för honungsproduktionen och för binas pollinering av fruktträd, bär, buskar och olika jordbruksgrödor men också vilda växter.
Det finns ca 154 000 bisamhällen i Sverige
Ungefär en tredjedel av maten vi äter är beroende av  pollinerande insekter.

Omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin.
Ansökan till nationella honungsprogrammet görs via e-tjänst. Sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Källa: Jordbruksverket

Totalt satsas 21 miljoner kronor under tre år för att bland annat förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung och andra biodlingsprodukter.
– Intresset för biodling ökar och vi ser att pengarna i det nationella honungsprogrammet gör nytta både vad gäller förbättrade villkor för produktion och saluföring av biodlingsprodukter men också genom satsningar på att minska problemen med olika sjukdomar, säger Magnus Gröntoft, miljöanalysenheten på Jordbruksverket.
Programmet ska också stärka näringen genom att påvisa pollineringens betydelse samt sträva efter fler pollen- och nektarproducerande växter i odlingslandskapet. Detta kan underlätta utvecklingen av fler pollineringstjänster. Olika aktörer inom binäringen kan bidra till utvecklingen genom olika projekt. I programmet bedrivs till exempel projekt för att bekämpa varroakvalster som kan göra mycket skada i bisamhällen.

FAKTA

Biodling är viktig både för honungsproduktionen och för binas pollinering av fruktträd, bär, buskar och olika jordbruksgrödor men också vilda växter.
Det finns ca 154 000 bisamhällen i Sverige
Ungefär en tredjedel av maten vi äter är beroende av  pollinerande insekter.

Omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin.
Ansökan till nationella honungsprogrammet görs via e-tjänst. Sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Källa: Jordbruksverket