En högre halt legionellabakterier än normalt har upptäckts på Orupssjukhuset efter att Region Skåne genomfört provtagning av dricksvattnet. arkivbild

Legionellabakterier på Orupssjukhuset

höör Provtagningen av dricksvattnet på Orup i mars visade på höga halter av Legionella. Ingen person har insjuknat. Men nu efterlyser Höörs kommun återkoppling på vilka åtgärder som gjorts.

Legionella

Namnet Legionella kommer från att ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet av juli 1977 i Philadelphia, där 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 dog. Ingen visste då vad som hade orsakat sjukdomen, men när bakterien identifierats gavs den namnet Legionella pneumophila (den som älskar lungor). Sedan dess har man identifierat åtminstone 50 arter av Legionella. Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor, åtföljt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Internationell forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man inandas kan dock även fullt friska människor utveckla legionärssjuka. Normalt brukar man insjukna två till tio dagar efter smittillfället.

Källa: Boverket.

Region Skåne tar varje år legionellaprover på alla sina sjukhus. I februari gjordes den årliga provtagningen på Orupssjukhuset och i mars månad stod resultatet klart.
– Proverna visade en högre halt legionellabakterier än vad vi brukar ha, säger Anna Vesterberg, teknisk förvaltare för Orupssjukhuset.

Att Legionella hittas i dricksvattnet är inget nytt enligt fastighetsägaren Regionfastigheter som är en del av Region Skåne.
– Halva sjukhuset står tomt och vi har långa rörledningar. Sen tidigare är det känt att legionellabakterier växer i stillastående vatten, säger Anna Vesterberg.

Görs inte regelbundna spolningar av vattnet också i de utrymmen som står tomma?
– Vår inhyrda driftentreprenör går runt och spolar varje vecka. Men det är ett ganska stort sjukhus och en liten mängd Legionella finns alltid, säger Anna Vesterberg.

Sedan tidigare finns speciella legionellafilter i alla duschar på Orup. Det är filter som byts ut var tredje vecka.
– Filtret tar bort bakterierna. Sedan jag började här 2014 har vi inte haft någon person som insjuknat, säger Anna Vesterberg.

De senaste veckorna har Regionfastigheter genomfört flera åtgärder och väntar i skrivande stund på resultaten från de senaste provtagningarna.
Det handlar om hetvattenspolning av ledningsnätet, kontinuerliga spolningar av tomma avdelningar och en allmän översyn av ledningstemperaturen för varmvattnet.
– Denna gång har vi gjort provtagningar också på vattnet som passerat filtret. Det gjorde vi inte förra gången, säger Anna Vesterberg.

Höörs kommuns miljöinspektör Madeleine Persson har hört av sig till Regione Skåne och önskar snar återkoppling om åtgärderna.

På Orup bedrivs i dag rehabilitering av patienter med hjärnskador, ryggmärgsskador plus patienter som drabbats av stroke.
– Vid själva bassängdelen som används av många patienter finns ingen Legionella alls, säger Anna Vesterberg.
En lösning på legionellaproblematiken kan på sikt bli en försäljning av Orupssjukhuset. En ny ägare skulle säkerligen ta hela sjukhusfastigheten i bruk och därmed skulle riskerna för stillastående vatten minska.
Enligt uppgift till Skånska Dagbladet tänker Region Skåne sätta igång med ett nytt försäljningsförfarande efter att den förra upphandlingen förklarats ogiltig av förvaltningsrätten.

SkD sökte under måndagen ansvarig tjänsteman för försäljningen, Linda Strömbäck, utan framgång.

Legionella

Namnet Legionella kommer från att ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet av juli 1977 i Philadelphia, där 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 dog. Ingen visste då vad som hade orsakat sjukdomen, men när bakterien identifierats gavs den namnet Legionella pneumophila (den som älskar lungor). Sedan dess har man identifierat åtminstone 50 arter av Legionella. Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor, åtföljt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Internationell forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man inandas kan dock även fullt friska människor utveckla legionärssjuka. Normalt brukar man insjukna två till tio dagar efter smittillfället.

Källa: Boverket.