Parkering kan bli förskola

höör En förskola i flera avdelningar plus ett antal bostäder. Det hoppas Höörs kommun på vid pendlarparkeringen på Åkersberg. Ett villkor för satsningen är att Höörs kommun får köpa en bit mark av grannen Stiftsgården Åkersberg.
– Det handlar om lösa diskussioner än så länge, säger Pelle Sundelin, chef på stiftsgården.

Höörs kommun har ett skriande behov av förskolor och en av platserna som diskuteras är pendlarparkeringen längs Maglasätevägen.
– Parkeringsplatserna som finns där i dag behövs inte så mycket som vi behöver en förskola, säger kommunalrådet Stefan Lissmark (S).

Själva parkeringsplatsen räcker dock inte som yta för ändamålet. Därför har Höörs kommun ställt frågan till grannen Stiftsgården Åkersberg om man får köpa loss en bit mark i den närliggande parken.
– I samband med att kommunen ställt frågan om att få köpa en del av vår parkmark har vi diskuterat att bygga något för egen del. Till exempel bostäder, säger Pelle Sundelin.
Chefen för Stiftsgården förklarar flera gånger under intervjun att stiftsstyrelsen ännu inte fattat beslut om markförsäljningen. Frågan är än så länge på diskussionsstadiet.
– Vi har inte dragit några gränser eller pratat om priser. Nya byggnader får exempelvis inte påverka vårt lilla spa som vi snart sätter igång att bygga, säger Pelle Sundelin.

Stiftsgården hade först önskemålet att bygga bostäder precis intill Höörsån. Kommunen har sagt nej till detta och hänvisat till strandskyddet. Därför planeras både förskola och bostäder istället längs Maglasätevägen som ligger längre bort från ån.
I dagarna tog kommunstyrelsen beslutet att sätta igång arbetet med en detaljplan. Ett arbete som man hoppas avsluta under 2018. Enligt Stefan Lissmark handlar det om cirka tolv lägenheter som kan komma i fråga men Pelle Sundelin vill inte låsa sig till några siffror i dagsläget.

– Förutsättningen för en förskola är att vi kan använda en del av stiftgårdens mark och samtidigt säkerställa naturområdet, säger Stefan Lissmark.
– Förhoppningsvis skulle en sådan här satsning skapa bättre strövstigar och göra parkområdet mera tillgängligt, säger Fredrik Hanell (MP), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.