Alliansen vill samtala om krisåtgärder

Skåne Styret ställs nu mot väggen av alliansen.
Efter läkaruppropet mot de akuta problemen i primärvården med stora underskott och läkarbrist krävde alliansen samtal om en gemensam strategi för primärvården vid regionstyrelsens möte på torsdagen.

Alliansen la även två initiativärenden på bordet om dels att ge regiondirektören i uppdrag att utvärdera primärvårdens organisation och lämna förslag till lämpliga åtgärder samt att ta fram en strategi för hur man kan omfördela resurser från sjukhusvård till primärvård. Dels att ta fram förslag på en rad inkomstförstärkningar som bland annat innehåller privatisering av ett skånskt sjukhus och effektivisering av vårdens administration.

Oppositionsledaren Carl-Johan Sonesson (M) är allvarligt oroad över utvecklingen i den skånska sjukvården. Han är besviken på styrets svar om inbjudan till samtal.
– Vi måste agera nu. Styret sa att de återkommer om vår inbjudan om samtal. De valde dessutom att återkomma till nästa sammanträde den 1 juni, eftersom de vill bereda våra initiativ om att prioritera primärvården och förslaget till omedelbara åtgärder om det ekonomiska läget. Det är passivt agerande från deras sida, dessutom vet vi inte vad de kommer tillbaka med. Vi vill ju göra detta tillsammans med styret och inte serveras förslag från deras beredning.

– Läget är akut. De ekonomiska resultaten för primärvården går mot underskott. Vi möts hela tiden med svaret att skatten måste höjas. Men skånevården har fått ett tillskott på fyra miljarder de senaste tre åren. 2 000 fler har anställts. Kostnaden för hyrpersonal fortsätter upp. Sjukfrånvaron ökar och vårdköerna har vuxit plus att antalet disponibla vårdplatser har minskat. Något är fel, säger Gilbert Tribo, liberal gruppledare.

Region Skåne har lägst skatt av alla landsting, men har trots det bättre tillgänglighet jämfört med storregionerna Stockholm och Västra Götaland som har betydligt högre skatt, visar statistik.
– Resurserna används på fel ställen. Det måste åtgärdas, understryker Birte Sandberg, gruppledare för Centern.

Årsprognosen för den offentligt drivna primärvården efter mars visar på ett underskott på 38 miljoner (Kryh: 20 miljoner och Sus 18,8 miljoner).
Det totala sjukvårdsunderskottet för sjukvården landar på nästan 800 miljoner.
Prognosen för Kryh försämras avsevärt om omedelbara beslut om ytterligare åtgärder uteblir.
Samma gäller för Sus (Malmö/Lund). Sjukvårdsnämnd Sund (Helsingborg, Landskrona och Trelleborg) har däremot budgeten under kontroll.
– Det är uppenbart att det finns stora brister i styrningen av vården när kostnaderna fortsätter öka ute på de olika enheterna, menar alliansen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar