En ny ishall i Osby, som den skulle kunna se ut exteriört. Bild: Arkitektkontor Arén

Osäkerhet råder kring kostnad för ishallen

Osby En ishall kommer att kosta 110 miljoner kronor, med risk för upp till 30 procents kostnadsökning. Det menar konsulter som räknat på projektet.
Det är dyrare än kommunen trott. Dessutom har marken konstaterats innehålla tungmetaller.

Det är Tyréns, ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, som gjort beräkningen åt kommunen.
Man landar på summan 110 miljoner kronor, med försiktighetsmåtten plus eller minus 30 procent.
Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) ifrågasätter såväl summan, som den osäkerhet som kringgärdar den.
Enligt Marika Bjerstedt Hansen (S) har kommunstyrelsen avsatt 100 miljoner kronor i förslaget till investeringsbudget (det är ännu inte beslutat).

Det är ganska väl tilltaget om man jämför med de 65 miljoner kronor som tidigare har figurerat som prislapp för en ny ishall.
Enligt Tyréns beräkningar finns risk att ishallen springer upp i en kostnad på över 140 miljoner kronor.
– Det finns lyxigare hallar i Sverige än den vi tänkt bygga, som kostar runt 100 miljoner kronor. Vi vill ha en enklare, funktionell hall. Därför finns det anledning att ifrågasätta underlaget som man använt för att få fram kostnaden.
Referenspunkten som kommunen tittat på är en hall i Stenungsund, som ishockeyförbundet pekat ut som ”bäst i klassen”.
Marika Bjerstedt Hansen (S) hade hoppats på att kommunstyrelsen skulle kunna fatta beslut i frågan vid nästa sammanträde, den 17 maj.
– Frågan är om vi kan ta beslut på det här underlaget.
Det är inte bara Tyrénsrapporten som skapar osäkerhet.
Den tomt, med fastighetsbeteckningen Barnvagnen, som prioriterats för uppförande av en ny hall (i närheten av den nuvarande) har visat sig innehålla höga halter av tungmetall.

Det kan komma att kosta runt 30 miljoner kronor att schakta bort massorna ner till en och en halv meters djup och fylla med nytt material.
– Det fanns farhågor om att en soptipp som tidigare funnits på platsen förorenat marken. Det visade sig tyvärr stämma, säger Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef.
Så länge ingen gräver i massorna är det ingen fara att det sprider sig till grundvatten, enligt expertis som kommunen anlitat.
Men det lär vara nödvändigt att sanera.
– Att bygga över rekommenderas inte. Grunden är inte heller stabil, säger Reia Sofiadotter Collberg.

Ett ishallsbygge har blivit mer komplicerat än ni trott?
–Ja, men det är bra att vi fick reda på det nu, så att vi vet förutsättningarna.
Det finns ytterligare en tänkbar tomt, med fastighetsbeteckningen Gullarp, men den anses ligga sämre till och täcks till del av skog.

– Vi lägger fram båda alternativen, sedan får politiken besluta, säger Reia Sofiadotter Collberg.
Förvaltningen jobbar hårt med att få fram ett beslutsunderlag men frågan är alltså om man har tillförlitliga uppgifter kring kostnaderna och utmaningarna till den 17 maj.
Risken finns alltså att projektet försenas, tror Marika Bjerstedt Hansen (S).

Det har byggts upp stora förväntningar hos föreningar och allmänhet. Hur hanterar ni det?
– Jag hoppas att man förstår vår sits, att vi måste ha säkra uppgifter för att kunna göra en bedömning. Men vi kommer att fortsätta att ha en dialog med föreningarna under processen, säger Marika Bjerstedt Hansen (S).

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar