Sanningens minut om badhusmarken

HÄSSLEHOLM Vad döljer sig i marken vid simhallen och vad kostar det att städa upp?

Det ska en fördjupad markundersökning ge svar på.
Med start den åttonde maj ska marken utanför kafédelen vid simhallen undersökas av geotekniker.

Ett arbetslag med konsulter, borrare och en grävmaskin ska genomföra arbetet under hela den aktuella veckan.
– Det ska grävas provgropar för att vi ska kunna ringa in och säkerställa saneringskostnaden, förklarar Mats Olsson som är projektchef på tekniska förvaltningen.
Arbetet går till så att 2,5 till tre meter djupa schakt grävs där prover på jorden tas.
Därefter läggs marken tillbaka och man gräver på nästa ställe.
Provgroparna grävs på exakt samma ställe som där tillbyggnaden av badhuset ska göras.

Vad händer sedan?
– Alla prover ska analyseras som ska vara klara till vecka 27, i juli. I augusti ska vi redovisa resultatet och den förväntade saneringskostnaden för politiken.
Det är politikerna som beslutar om vi ska gå vidare med projektet, förklarar Mats Olsson.

Som det ser ut nu, är samtliga partier överens om att det nya badhuset (i form av en tillbyggnad) ska byggas vid det befintliga badhuset.
De alternativ som tagits fram i en lokalutredning från i vintras är därmed inte aktuella. I nuläget, i alla fall.

I utredningen listas en lång rad andra platser i Hässleholm att bygga på som alternativ till vid Qpoolen. Exempelvis på Norden (bland annat vid Götagatan-Väpnargatan) som bästa alternativ.
Enligt de undersökningar som gjorts av marken utanför simhallen, finns det föroreningar i marken i området i form av oljespill, bly, koppar, kvicksilver, arsenik kadmium och zink.
Simhallsbadet i Hässleholm öppnade 1970.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar