Marie Lindell. verksamhetschef för VC Vänhem i Hässleholm, tror att återflytten av kvälls- och helgmottagningen är psoitiv för patienterna. Stefan Olofson/Arkiv
Mycket av Marie Lindells tid går åt till att hitta läkare till Vänhem. Målet om sex läkare är avlägset. Foto. Stefan Olofson

2 226 patienter på en allmänläkare

Hässleholm Läkarbristen slår hårt mot vårdcentralerna i norra Skåne. Hälften är läkartjänsterna är vakanta. En läkare ansvarar för runt 2 000 patienter.
– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Marie Lindell, verksamhetschef för vårdcentralen Vänhem i Hässleholm.

11 300 patienter var listade på Vänhem i april. Tre fasta ordinarie distriktsläkare och två hyrläkare ska dela på patienterna. En läkare har i snitt 2 226 listade patienter. Marie Lindell har även två vikarierande läkare, men de kräver handledning.
Det strider mot Läkarfackets och Arbetsmiljöverkets rekommenderade krav om högst 1 500 patienter per läkare.
Och det ser likadant ut på de övriga vårdcentralerna i Hässleholms kommun. På vårdcentralen Åparken i Tyringe finns bara två hyrläkare och två pensionerade läkare, som motsvarar 1,6 tjänst.
Varje läkare har 1 900 listade patienter i Tyringe.
– Vi har ingen fast allmänspecialist. Det är givetvis inte bra. Det går ut över patientsäkerheten och kontinuiteten. Har vi inga fasta allmänläkare kan vi inte handleda läkare under utbildning. Jag försöker annonsera, men det är svårt att få läkare till en mindre ort, säger Elin Schwieler, verksamhetschef för Åparken.

Trots att läkarbemanningen på Vänhem är mycket ansträngd, så tycker Marie Lindell att Vänhem ändå har ett relativt gynnsamt läge.
– Vänhem är den största vårdcentralen i Hässleholmsområdet och har bättre bemanning än på de mindre enheterna. Jag har två fasta läkare på väg in i maj och juli, som ska ersätta hyrläkarna. Jag måste ha sex läkare, men där är jag inte än. Planen är att Vänhem ska bli en utvecklingsvårdcentral med fasta läkare som kan handleda läkare under utbildning. Det konceptet har varit framgångsrikt i Skurup och jag hoppas mycket på det här.

Konsekvenserna av läkarbristen är stora. Prioriteringen av patienterna är hård, kontinuiteten blir starkt lidande och arbetsmiljön för personalen är tuff.
– Det här är en jätteutmaning och inget som vi önskar. Vi vill inget högre än att kunna tillhandahålla tillsvidareanställda specialiserade allmänläkare till våra patienter. Våra läkare har ansvar för väldigt många listade patienter, säger Tina Olofsson, verksamhetsområdeschef för primärvården i sjukvårdsdistrikt Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm).

Läget i norra Skåne är värst i länet. Det saknas cirka 45 allmänspecialister i området. I Region Skåne saknas 266 heltidsarbetande specialister i allmänmedicin. I snitt arbetar en läkare i primärvården 69 procent och för att nå målet en läkare på 1 500 invånare krävs det ett tillskott på cirka 400 specialister.
Nyligen gick 563 läkare i den skånska primärvården ut med ett upprop till politikerna att åtgärda den akuta situationen. Sjukskrivningarna bland läkare ökar kraftigt och övertidsuttaget stiger stadigt.
I Hässleholm jobbar läkare på vårdcentraler i grannorterna extra för att bemanna den nyöppnade kvällsmottagningen på sjukhuset.
Marie Lindell och hennes chefskollegor på vårdcentralerna i kommunen säger att alla patienter garanteras vård.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar