Företaget Sigma Civil provgrävde och tog analysprover i maj. På tisdagen offentliggjordes rapporten som visar att det kostar upp till 31 miljoner kronor att rensa marken från föroreningar för att kunna bygga nytt badhus på platsen. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Marken var förorenad av metaller och oljor ner till sju meters djup på sina ställen. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Totalt 43 gropar grävs i veckan. Utifrån resultatet ska en kostnad för sanering av marken räknas fram.
Mörka, blöta jordmassor som den här beskriver lastbilschauffören att han kört från gamla soptippen och tömt vid badhuset. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
I de första groparna trängde det omedelbart fram vatten.

Underjorden luktar olja vid badhuset

HÄSSLEHOLM Lukten går inte att ta fel på: Jorden från djupet utanför badhuset luktar olja.

På måndagen började markundersökningen med provgropar för att ta reda på omfattningen av föroreningarna i marken vid badhuset. Och framför allt: Få fram hur mycket det kostar att rensa marken från föroreningar.
Utifrån den kunskapen ska politikerna fatta beslut om det är värt att satsa pengarna för att bygga stans nya badhus på platsen.

På plats är Ylva Vård och Daniel Preis från företaget Sigma civil som tar hand om jordproverna som tas från de olika schakten och som sedan skickas på analys.
– Vi väljer ut prover och undersöker halterna av bland annat oljor, metaller och PAH, förklarar Ylva Vård som är miljökonsult.
PAH är ett kolväte som tidigare fanns i tung eldningsolja och förr användes vid tillverkning av asfalt.
PAH-haltig olja användes också vid tillverkning av gummidäck för bil och cykel. Ämnet är cancerframkallande.
Det är också Sigma som ska räkna fram en saneringskonstnad för området.
Att området är förorenat är ingen nyhet. Provborrningar gjordes 2016 som visade på allehanda föroreningar i markdjupet. Allt från oljor till tungmetaller ruvar i jorden.

– Det här är en gammal soptipp, från 1930-40-talen konstaterar Ylva Vård.
Totalt 43 provgropar med tre meters djup inom det område som omfattas av nybygget ska grävas. Dessutom läggs det även ner fem grundvattenrör för att undersöka om grundvattnet är påverkat av föroreningarna i marken.
Tanken är att kommunen i juli ska ha resultat och kostnadsberäkning på sitt bord.
Därefter ska politikena besluta om man vill gå vidare med planeran på bygga nytt badhus på platsen.
Efter många års diskussioner och havererade beslut, finns idag en politisk enighet om att det är vid badhuset som även det nya badet ska uppföras.
Carl-Johan Bauler

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar