Hotar med vite på en miljon

Hässleholm Sedan 2009 har miljönämnden haft krav på PCB-sanering av Qpoolen, men har under åren gett kommunen uppskov.
Nu har man tröttnat och hotar med ett rekordstort vite på en miljon kronor.

Under många år har kommunen, som äger fastigheterna Badhuset 1 och Hässleholm 87:14 (Qpoolen och badhuset), fått uppskov med sanering av den PCB-fog som finns i byggnaderna.

En orsak har varit kommunens svårigheter att bestämma vad som skulle hända med simhallen i byggnaden,
Diskussionerna om ett nytt badhus har dragit ut på tiden. Men nu verkar det som en majoritet av politikerna har fastnat för alternativet att bygga nytt intill nuvarande simhallsbad.
Det som återstår är provtagningar på den förorenade marken och en kostnadsberäkning av vad en sanering av marken skulle innebära i fördyrade kostnader för en ny simhall i Hässleholm.
Det senaste uppskovet som miljönämnden har gett sträckte sig till maj i år.

Nu har miljönämnden, i enighet, beslutat att förelägga kommunen ett vite på 1 000 000 kronor för att påskynda saneringen av tidigare inventerade PCB-halter över 500 ppm i byggnaderna.
– Det finns 132 löpmeter fog med PCB i halter över 500 ppm, och 457 löpmeter fog med haler mellan 50 och 500 samt ett antal kondensatorer och isolerrutor, förklarar miljöchefen Sven-Inge Svensson.
Han menar att den nödvändiga saneringen inte ska behöva riskera simklubbens verksamhet under själva saneringen, som enligt miljönämndens krav ska vara gjord inom sex månader.
Enligt miljöchefen kan saneringskostnaden ligga kring två miljoner kronor.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar