Full fart mot tågdepån. Arbetena pågår, bland annat med att sanera marken från föroreningar. Under 2019 öppnar verkstaden som ska serva Öresundstågen. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
En ny infart från Kringelvägen byggs och ska vara klar i slutet av juni.
asf
Arbetena längs Kringelvägen. FOTO: CARL-JOHAN BAULER

Förorenad jord grävs bort för tågdepån

HÄSSLEHOLM Förberedelserna för tågverkstan pågår för fullt. En ny infart byggs från Kringelvägen och Hässleholms Miljö medverkar i saneringen av marken.

Undersökningar av det 22 hektar stora området visar nämligen att 25 000 ton förorenat material måste grävas upp och fraktas bort.
– Tidigare användes delar av området som snötipp, upplag och soptipp och föroreningar har över tid drivits ner djupt i marken, allt eftersom nederbörd trängt igenom avfallet, beskriver Maria Kalén på Hässleholsm Miljö.

Saneringen på området inleddes i april och ska vara avslutad till midsommar.
– Hanteringen på området utförs tillsammans med DT Recycling AB och Hässleholm Miljö tar emot och behandlar restmassorna på avfallsanläggningen Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Där återanvänds materialet i så stor utsträckning som möjligt, heter det vidare.
Det är nu också klart att anläggningen ska värmas med kommunal fjärrvärme.
– Anslutningspunkten
till det befintliga nätet kommer att bli Belevägen på Ljungdalaområdet, vilket innebär att vi behöver borra under stambanan för att ansluta Kärråkra, säger Daniel Näslund som är marknadschef på Hässleholms miljö.

Sedan drygt tre veckor har trafikanter längs Kringelvägen märkt av det stora projektet.
Här bygger företaget Älmby entreprenad en helt ny infartsväg till området, som bland annat behövs under byggtiden.
– Vi bygger en ny infart som ska kopplas på den befintliga vägen som går längs järnvägen. Arbetet pågår även under juni månad då vi ska asfaltera, berättar Marcus Rydetoft på Älmby entreprenad.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar