Region Skåne lånar ut 92 miljoner för inköp av sex ambulansflyg, som ska betjäna 21 landsting. Alliansen vill hellre ha en helikopter i Sydsverige. Arkivbild

Ambulansflyg utan egen bas i Skåne

Skåne Region Skåne lånar ut 92 miljoner kronor för inköp av sex ambulansflyg till Kommunalförbundet Ambulansflyg. En dyr och dålig affär, anser alliansen. Den bästa lösningen, anser styret och SD.

Beslutet togs av regionstyrelsen i torsdags.
Avsikten är att transportera patienter till sjukhus med rikssjukvård, eller till specialister, som saknas i Skåne.
Alliansen reserverade sig mot beslutet, dels för att ingen flygbas ska förläggas till Skåne, dels för att de skånska skattebetalarna får betala en större andel av kostnaderna än vad man kommer att använda flyget, menar man.
Hittills har Region Skåne transporterat patienter med reguljärflyg, som kostar mellan fyra och sju miljoner kronor årligen.
– Vi i alliansen har varit emot att Skåne ska vara med i det här förbundet hela tiden. Det blir en dyr affär för Skåne. Det är helt orimligt. För de skånska patienterna är en ambulanshelikopter mycket viktigare. Det skulle stärka vår förmåga både inom akut och planerad vård, säger Birgitta Södertun, gruppledare för KD i regionen.

Totalt ska de 21 landstingen, som ingår i Kommunförbundet Ambulansflyg, som Skåne gick med i 2015, låna upp 695 miljoner för inköp av sex flygplan, som ska stationeras på baser vid Göteborg, Stockholm och Umeå.
Eftersom Skåne, som är landets tredje största region med ett rikssjukhus i Lund, bör ett ambulansflyg stationeras även här, menar alliansen.

– Jag menar att vi bör lämna förbundet helt och hållet. Det viktigaste skälet till att vi skulle gå med var att vi skulle transportera patienter till och från Lund där vi har fem av åtta riksspecialiteter. Det här ska handlas upp för 695 miljoner och vår andel blir 92 miljoner. Sedan får vi betala 10 000 kronor per flygtimma. När notan ligger på bordet för betalning kan det bli ännu dyrare. Ska vi rekvirera ett plan som står ledigt i Umeå får vi betala för flygningen till Lund också. Det är inte rimligt. Vi är lurade och ändå pytsar vi in så mycket pengar, säger Carl-Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

Oftast är det inte akuta patienter, som skickas med reguljärflyg till och från Skåne.
– Det rör sig mest om planerade operationer där patienter skickas till andra rikssjukhus. För vår del är det smartare om vi gick ihop med Köpenhamn och andra sydliga län om en ambulanshelikopter, menar Carl-Johan Sonesson.
Enligt Birgitta Södertun (KD) och Birte Sandberg, gruppledare för Centern innebär beslutet att skånska skattepengar används för att finansiera norrländsk välfärd, eftersom Skåne har ett begränsat behov av ambulansflyg.
I juni 2015 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att utreda frågan om ”möjlighet att få tillgång till ambulanshelikopter i närområdet”.

– Det är två år sedan. Inget har hänt sedan dess. Nu vill jag ha korten på bordet, säger Birgitta Södertun (KD).
Hon har lämnat in en formell fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) till nästa sammanträde i regionfullmäktige. Svar begärs om vad som egentligen gjorts för skånsk tillgång till ambulanshelikopter sedan juni 2015 då regiondirektören fick uppdraget att utreda en ambulanshelikopter i Sydsverige.
Regionfullmäktige beslutar om utlåningen vid sammanträdet den 20 juni.

Dagens fråga

Har du vinylspelare hemma?

Loading ... Loading ...