Glaspärlan har utsmyckats med ornament.Foto: Privat
Här syns spåren efter urnegraven.Foto: Privat

Fynd från Jesu tid uppgrävt i Skurup

Skurup I ett område utanför Flintebrohemmet har man funnit gravar från tiden kring Jesu födelse.
Dessutom en särskild gåva som kan tyda på att det funnits en gravplats där under lång tid.

Lars Jönsson från Österlen arkeologi har uppdraget att undersöka ett större område i närheten av Flintebrohemmet där det ska byggas bostäder.
På förhand spekulerade han i att man skulle kunna finna föremål från tiden kring sen järnålder-vikingatid, ungefär 1 000 till 1 200 år sedan.

Men fynden – en urnegrav och en brandgrav med ett speciellt innehåll – visade sig vara betydligt äldre än så.
– Urnegraven kan vara från äldre järnåldern, romersk järnålder kring Kristi födelse. Det är spännande, säger Lars Jönsson, filosofie licentiat i historisk arkeologi, som väntar på ytterligare analys av graven.

Men det mest i ögonfallande är fyndet från den andra graven som grävts fram under undersökningen – en gravgåva i form av en glaspärla från yngre järnåldern, mellan 400-900 år efter Kristi födelse.
– Det är inte var dag man hittar en pärla från den här tiden och jag har ändå jobbat i 30 år.
– Det är unikt för Skurups del, säger Lars Jönsson, som tidigare inte funnit en pärla från tidsepoken.

Glaspärlan fann man i en så kallad brandgrav där man även fann brända ben, men pärlan hade inte skadats av eld. En analys visar nämligen att pärlan kan ha placerats i graven långt efter benresterna.
– Det kan tyda på att det funnits en begravningsplats där från Kristi födelse till vikingatiden, säger Lars Jönsson.

Han väntar på besked från en osteolog på Lunds universitet om benresterna, som även hittades i urngraven, tillhör vuxna individer eller barn, något som dock kan bli svårt att få klarhet i eftersom benen är så pass brända.

Något annat som är oklart är om det funnits bostäder på platsen.
Det finns antydningar till att det funnits stolphus och grophus. De sistnämnda fungerade dock oftare som verkstäder än bostäder. Vidare analys ska dyka djupare i frågan.

Arbetet med att undersöka området fortgår. En ny undersökningsplan ska sättas i verket och mellan 6 000-7 000 kvadratmeter ska undersökas vidare i området.
– Det kan finnas fler gravar, säger Lars Jönsson.

×