Berättelserna om misstag i vården vällde in efter att Norra Skåne berättat om hur det dröjde över en månad innan någon tog lungcancerdrabbade Christina Bondes besvär på allvar. med start i dag inleder vi därför en serie där vi tittar närmare på era upplevelser av den lokala vården. I dag: hässleholmarna är mer missnöjda än skåningarna överlag. Foto: Kristina Höjendal
Källa: SKL/Patientenkäten 2016

Så tycker invånarna om sin vårdcentral

HÄSSLEHOLM Hässleholms kommuninvånare är mindre nöjda med den vård de får på sin vårdcentral än skåningarna generellt.

På punkt efter punkt i den nationella patientenkäten som Sveriges kommuner och landsting låtit göra ligger nöjdheten under snittet i Hässleholms kommun.
Patienternas helhetsintryck är lägre, färre skulle rekommendera vårdcentralen till en bekant och inte lika många som på andra håll upplevde att de snabbt fick hjälp med smärtlindring.

Men det som sticker ut allra mest är bristen på kontinuitet.
Endast trettio procent får träffa samma läkare varje gång de besöker sin vårdcentral.
I hela Skåne är siffran 52 procent, alltså strax över hälften.
– Med många olika läkare blir det liksom ingen som riktigt tar ansvar, menar Birgitta, som som besöker Solbrinkens vårdcentral på Ljungdala.
Gert Henberg, 82, får ta bussen till Solbrinken från Hästveda där han bor.
– Det blir ju lite omständigt. Man får ha gott om tid på sig, säger han, som annars är nöjd.
– För min del kan jag inte klaga. Jag är över 80 år och då har man en särskild sjuksköterska man får träffa. Det är bra.

Karin Melander är chef för primärvården inom Region Skånes förvaltning Skånevård Kryh. Att kontinuiteten brister kommer inte som någon överraskning, konstaterar hon:
– Vi har väldigt svårt att rekrytera specialister i allmänmedicin och just Hässleholmsområdet är allra svårast att rekrytera till.

Varför sticker Hässleholm ut?
– Vi har ganska många små vårdcentraler, det hänger ihop med geografin och demografin. Förr satte många en ära i att vara provinsialläkare, i dag är min uppfattning att det inte är så. När jag träffar blivande allmänspecialister vill de gärna ha kollegor omkring sig och jobba mer mot utveckling.

Omkring 78 procent, strax över det skånska snittet, anser trots läkarbristen att de får tid på sin vårdcentral inom rimlig tid.
Men en hel del är missnöjda med själva vården. Bara 70 procent av hässleholmarna tyckte efter besöket att deras behov av vård blivit tillgodosett. I hela Skåne ligger siffran på 75 procent.
Endast 45 procent av dem som hade problem med smärta kände att de fick hjälp med smärtlindring.
– Det är klart att man skulle vilja ha 100 procents nöjdhet, det är vad vi alltid strävar efter, kommenterar Karin Melander.

Resultaten från patientenkäten analyseras.
– Varje vårdcentral arbetar fram en handlingsplan utifrån patientenkäten. Vi jämför också resultaten mellan vårdcentralerna. Hässleholmsområdet har ett väl uppbyggt samarbete när det gäller att ta del av varandras erfarenheter, säger Karin Melander.

Se Hässleholmarnas svar på frågorna i bildspelet högst upp i artikeln!

 

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar