Barbro Daun Schelin och Tommy Schelin är nöjda med att mobbningen ligger på åklagarens bord. – Allmänheten har rätt att få veta, det råder en tysthetskultur inom Tyringe pastorat. Det måste gälla nolltolerans mot mobbning säger de till Norra Skåne. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Barbro Daun Schelin är märkt av åren i Tyringe pastorat. - Det här fyller hela vår tid, min man Tommy och jag pratar hela tide om de, säger hon. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Tommy Schelin, snart 70, vittnar om att hans fru farit illa av mobbningen. - Hon har skadats, säger han.

Pastorat utreds för mobbning

TYRINGE Tyringe pastorat utreds i en förundersökning för misstänkt arbetsmiljöbrott.
Misstanken handlar om kränkande särbehandling, mobbning, av organisten Barbro Daun Schelin som tidigare varit anställd i pastoratet.

Det är riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som utreder fallet under ledning av åklagare Åse Schoultz i Östersund.
– Det har gjorts en polisanmälan och för att inleda förundersökning krävs en skälig anledning att tro att brott har begåtts. Det anser jag att det gör i det här fallet, säger Åse Schoultz, åklagare och förundersökningsledare.

Om saken verkligen hamnar i Hässleholms tingsrätt vill hon inte spekulera i.
– Vi är i inledningen av förundersökningen och sådana här fall är inte så vanliga, dessutom väldigt snåriga och svåra ärenden, säger Åse Schoultz.
Barbro Daun Schelin och Tommy Schelin är positiva till att fallet finns på åklagarens bord.
– Att åklagaren tror på oss är det som håller oss uppe, berättar de.
Barbro Daun Schelin lämnade sin tjänst för ett år sedan, efter en förlikning i arbetsdomstolen där Barbro fick 660 000 kronor.
Att Barbro och hennes man vänt sig till polisen förklarar de med att de vill att det som skett ska komma fram till allmänhetens kännedom.
– Det råder en tysthetskultur inom Tyringe pastorat och Svenska kyrkan, jag vill att det ska bli nolltolerans mot mobbning inom kyrkan och pastoratet, så måste det bli, säger Barbro.

Barbro började i pastoratet på en kantorstjänst den 25 augusti 2011.
Hon har tidigare i arbetslivet bland annat arbetat 20 år som organist i S:t Johannes kyrka i Malmö.
Idag, 65 år fyllda, och ett år efter att hon lämnade jobbet, är hon märkt av upplevelserna inom Tyringe pastorat.
Stefan Blomberg, som är psykolog på Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping, slår i sin utredning fast att Barbro blivit utsatt för långvarig, allvarlig mobbning. (Stefan Blomberg var expert i Morgan Allings tv-serie ”Morgans mission” som handlade om vuxenmobbning).

Den mobbning Barbro anser sig utsatt för handlar om att hon omotiverat och successivt fråntagits arbetsuppgifter och budgetansvar av sin chef, kyrkoherde och kontraktsprost Sara Ericsson.
Barbro har känt sig nedvärderad och motarbetad och blivit föremål för omotiverade arbetsledningsåtgärder. Efter omvittnat uppskattade musikgudstjänster och en Mozartmässa i Finja kyrka i oktober 2014, fick hon varken tack eller uppmuntran av sin chef.
– Man försökte under uppsägningsförfarandet även omplacera mig till kyrkogårdsarbetare på 50 procent, vilket är en skymf och dessutom helt olämpligt för en organist, förklarar Barbro och Tommy.

Varför sade du inte upp dig och sökte annat jobb?
– Det fanns positiva saker också och vi trivdes bra i Hässleholm där vi hade en övernattningslägenhet. Dessutom närmade sig ju pensionen, förklarar Barbro.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ha du handlat all midsommarmat?

Loading ... Loading ...