Klagomål på volleybollplan

Hästveda

En boende vid Lursjöbaden klagar i ett brev till kommunen på störande volleybollspel intill Lursjöbadens camping.
Enligt brevskrivaren har någon/några grävt upp en volleybollplan två meter från allmän väg och 20 meter från grannfastighet. Detta ska ha skett någon gång under pingsthelgen och nationaldagen och därefter ska ungdomar ha befunit sig på planen till långt ut på kvällen och spelande hög musik.
Enligt fritidschef Stefan Larsson, som besökt platsen, har caféägaren berättat att det var ungdomar på plats till efter midnatt en fredag. Han konstaterar också att badplatsen är en offentlig plats som lyder under den lokala ordningsstadgan. Bryter någon mot denna är det ett polisärende, enligt fritidschefen, som också säger att Hässleholms Fritid inte tänker vidta några åtgärder i nuläget.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...