Avfallet tros ha uppstått då beläggning på vägar, gång- och cykelbanor och parkeringar ersatts med ny beläggning – för betydligt mer än tre år sedan.Foto: Miljökontoret Hässleholm
Växtligheten har trängt upp genom asfaltbitarna. FOTO: Miljökontoret Hässleholm

Kommunen måste åtgärda olaglig tipp

HÄSSLEHOLM Delar av det gamla Stortorget slängdes på en åker.
Nu visar det sig att beläggning från vägar och cykelbanor i kommunens regi olagligt lagrats på ett område i Röinge under mycket lång tid.

Miljönämnden som hade ärendet på sitt bord i förra veckan beslutade att Hässleholms kommun, genom tekniska nämnden, måste ta bort avfallet och frakta det till en godkänd deponi.
Lagen säger att man får lagra avfall i högst tre år utan tillstånd – men tekniska avdelningen har gjort det i minst 13, kanske till och med i flera decennier.
– Det växer till och med björk mitt ibland det och då har det definitivt varit där längre än tre år, säger miljöchefen Sven-Inge Svensson.

Efter de tre åren räknas området inte som någon mellanlagring längre. Då blir det per definition istället en deponi.
– Syftet med en mellanlagring är att ha rotation på avfallet, man ska inte bara lagra mer och mer, påpekar miljöinspektören Daniel Rasmusson.

Med hjälp av flygbilder har miljökontoret konstaterat att avfallet på området, en del av Röinge 7:3, är i stort sett detsamma som år 2004.
Men enligt uppgift till miljökontoret kan stora delar av avfallet ha legat där betydligt längre. Uppgifterna talar om flera decennier, vilket enligt miljökontoret också styrks av växtligheten på platsen.

Eftersom tekniska nämnden varken har eller har haft tillstånd att bedriva en deponi på platsen måste miljönämnden vidta nödvändiga åtgärder.
Antingen ska avfallet transporteras bort till en godkänd deponi inom ett år, eller så måste tekniska nämnden inom samma tidsram ansöka om tillstånd för sin deponi.
Sker inte detta kan nästa steg bli ett hot om straffavgifter.
Att tidsfristen är så lång beror på att avfallsmängden ses som omfattande.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...