Borgeby fältdagar pågår mellan den 28 och 29 juni och blir mer och mer populära.
Eriks schackbräde. – Om man ser färgskiftningar med blotta ögat är skillnaden stor, mindre än 20 procents skillnad kan man i regel inte se utan att använda sensorer, förklarar Erik Olsson.
Blodklöver är en mellangröda som ger god jordstruktur och fångar kväve från luften.
– Vi har en sund växtodling i Sverige med en bra grödmix, säger Erik Olsson, och vi ska ha ett långsiktigt ekonomiskt tänk, för vi vill lämna över en bättre jord än den vi tog över.

Moder jord i fokus

MÄSSA Jordbearbetning, mellangrödor och markliv. Det är tre nyckelord till årets tema på Borgeby fältdagar den 28-29 juni i år.

FAKTA

Erik Olsson arbetar med Borgeby fältdagar för femte året.

Han är ansvarig för temat 2017 på Borgeby fältdagar.
Han är  utbildad lantmästare på Alnarp med växtodling som specialisering.
Han har  jobbat som driftsledare på större gård. Hans far har växtodlingsgård.

Borgeby fältdagar involverar många personer. Fem heltidstjänster finns i botten och sedan finns 70 personer med specialistkunskaper från HIR Skåne tillgängliga. Det är HIR Skånes växtodlingsrådgivare som agerar guider på de många odlingarna under Borgeby fältdagar. Varje år möts 380 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare.

Förstås kommer dragplåstret Gropen också att finnas med, vilket glädjer många från både när och fjärran. Gropen har blivit ett etablerat varumärke.

Det regnar när vi besöker Borgeby inför årets lantbruksmässa i fält. Men Erik Olsson, HIR Skåne, ansvarig för temat 2017 på Borgeby fältdagar, är lika glad för det. Han berättar entusiastiskt om mellangrödor som oljerättika, vicker, honungsört, bovete och klöver. Han är märkbart stolt över sina rutodlingar, som kan liknas vid ett schackbräde. Man ser tydligt linjerna på marken mellan rutorna eftersom de skiftar i ljusare och mörkare nyanser. Från luften ser det verkligen ut som en stor rutig bordsduk.

– Det händer mycket vad gäller jordbearbetning nu, säger Erik Olsson. Nya trender kommer alltid och har gjort så även tidigare. Man ska inte ha för bråttom eller gå i täten bara för att vara först med en ny strategi, det kan bli dyrt. Innan man går in i en ny odlingsstrategi måste man veta vad det kommat att ge för bieffekter, både positiva och negativa. Man får till exempel fråga sig vilka ogräs som kommer att gynnas av en ändrad strategi.

Smart tillage kallas temat för Borgeby fältdagar. Hur många gånger har du fått förklara vad det är?
– Alldeles för många, svarar Erik. Det är inget etablerat begrepp. Vi satt namnet för att fånga upp bredden på jordbearbetning och etablering. Hur kan jag bearbeta min jord optimalt med mina förutsättningar? Och vad kan jag förvänta mig för effekter på skörd, ogrästryck, tidsförbrukning och inte minst ekonomi? Det är sådana frågor vi hoppas kunna gräva lite djupare i under årets mässa.
– Jordbearbetningen kan göra skillnad redan första året, men även på lång sikt både för jordens biologi och för gårdens ekonomi. Det här temat blir ett unikt tillfälle för våra besökare att hämta ny inspiration och kunskap kring jord, teknik och biologi.

Han säger att Borgeby fältdagar är intressant för både liten och stor växtodlare för under mässdagarna finns kunskap att hämta för alla.
– Målet är inte att vara en konsumentmässa, fortsätter Erik Olsson, vi är en fackmässa för professionella odlare och utställare. Vi har lyckats skapa en bra mötesplats för växtodlare i Skandinavien, fler och fler kommer hit, både utställare och besökare, och vi har nu fler besökare än engelska och tyska fältmässor.
I år utvidgas temat med en konferens den 27 juni, dagen före mässans invigning.
– Vi har fått hit riktigt spännande föreläsare inom jordbearbetning och etablering, säger Erik Olsson. Med denna konferens får vi nya kunskaper och idéer vilket kan göra mässbesöket ännu mera givande för besökarna under mässdagarna.

 

FAKTA

Erik Olsson arbetar med Borgeby fältdagar för femte året.

Han är ansvarig för temat 2017 på Borgeby fältdagar.
Han är  utbildad lantmästare på Alnarp med växtodling som specialisering.
Han har  jobbat som driftsledare på större gård. Hans far har växtodlingsgård.

Borgeby fältdagar involverar många personer. Fem heltidstjänster finns i botten och sedan finns 70 personer med specialistkunskaper från HIR Skåne tillgängliga. Det är HIR Skånes växtodlingsrådgivare som agerar guider på de många odlingarna under Borgeby fältdagar. Varje år möts 380 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare.