Antalet anmälningar från missnöjda patienter ökar. De flesta rör vård och behandling. Foto: TT BILD

Allt fler klagomål på vårdcentralerna

HÄSSLEHOLM Antalet klagomål på vården ökar hos den skånska Patientnämnden.
Norra Skåne har studerat hur många av anmälningarna dit som rör vårdcentralerna i Hässleholms kommun. En har anmälts tio gånger bara under årets första fyra månader – en annan inte alls under hela fjolåret.

Förra året anmäldes drygt 5 000 ärenden till Patientnämnden, en ökning med åtta procent.
Det handlar om cancersjuka som upplever att deras symptom inte tagits på allvar, patienter som inte får besked om provsvar och långa väntetider i vården.
Ökningen väntas bli ännu större i år.
– Vi ligger på 23 procents ökning till och med april månad jämfört med förra året, säger Ann-Marie Scholander, förvaltningschef på Patientnämnden.
En del av ökningen kan förklaras med en massiv informationskampanj, en annan på vården i sig.
– Jag tror att det kan vara en kombination, menar Ann-Marie Scholander.

I Hässleholms kommun sker flest klagomål på vårdcentralerna i Hässleholm, som även har en större andel listade patienter – medan patienterna överlag är mycket nöjda i Vittsjö och Vinslöv.
Vårdcentralen Vänhem hade tolv klagomål under fjolåret tätt följt av Solbrinken med elva stycken.
Under samma år inkom inte ett enda gällande Vittsjö vårdcentral.
Under januari-april i år toppar återigen Solbrinken med tio anmälningar bara under dessa fyra månader. Vänhem har sju.

Vårdcentralen Vänhem är den största i området med 11 300 listade patienter. Verksamhetschefen Marie Lindell kan inte se någon annan anledning till det större antalet klagomål härifrån än just antalet patienter – och att de informeras väl om möjligheten att klaga.
– Faktiskt så uppmuntrar jag ibland patienterna att vända sig till Patientnämnden. Om man är missnöjd med något är det inte fel att vända sig dit, för då får jag hand om det på ett strukturerat sätt. Då kan vi göra ett förbättringsförslag som vi tar upp med personalen, säger hon.
Klagomålen tycks i alla fall inte höra ihop med läkarbrist.
– Vänhem är ju en av de lyckligt lottade vårdcentralerna; vi har precis anställt en distriktsläkare och två till är på väg in, säger Marie Lindell.

Anmälningarna till Patientnämnden beläggs med sekretess, till skillnad mot dem som kommer in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Mer än hälften rör dock själva vården och behandlingen medan en inte obetydlig del rör kommunikation och bemötande.
– Det tycker vi är jätteviktigt att man blir lite duktigare på.
Plats- och läkarbrist är en annan del.
– Vi ser bland annat att klagomålen ökar när det gäller tillgängligheten inom primärvården och där säger ju vården själv att de inte har platser så det räcker, säger Ann-Marie Scholander.
Detsamma gäller tillgängligheten inom psykiatrin. Ett exempel som lyfts fram i årsberättelsen rör en patient som väntat i sex månader för att få en ADHD-utredning – men möttes av beskedet att han måste vänta i ytterligare 18 månader för att få en tid.

Tanken med Patientnämnden är att patienten ska få svar på varför något gått snett. Förhoppningsvis leder det till förbättringar.
– Vi vill inte bara vara en klagomur utan att det som kommer fram faktiskt används i verksamheterna. Sedan är det upp till vården vad de gör med det här. Ofta vill vi båda samma sak, att inga fel som begåtts ska upprepas, säger Ann-Marie Scholander.

Tidningen har förgäves sökt verksamhetschefen för Solbrinken, Anette Larsson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar