Språkinlärning inte alltid lätt

Chefredaktör Lars J Eriksson på Norra Skåne skriver på ”Initierat”/Opinion, NSK den 21 juni, en intressant ledarartikel om ”Engelska på förskolan – ingen dum idé”.

Han beklagar att förskolan i Täby i höstas inte fick införa engelska för alla förskolebarn efter föräldraprotester.
Tyvärr är all språkinlärning inte lika enkel som när vi lär oss modersmålet. Modersmålet får vi ju mer eller mindre gratis ”med modersmjölken”.

Däremot är det avsevärt svårare och mer komplicerat att lära sig ett främmande språk, även om engelskan verkar vara ganska lätt. Forskarna inom området är inte heller helt eniga när eller hur tidigt man ska börja lära sig ett främmande språk.
Många anser dock att vi först måste behärska vårt modersmål innan vi kan börja studera ett nytt och främmande språk.

Lars J Eriksson skriver också att han och två kollegor nyligen kände sig ringrostiga med att använda engelskan i samband med ett utländskt besök på tidningen.
(Fackengelska inom pressen?)
I detta fall hade det nog inte spelat någon större roll om Eriksson och de två kollegorna hade lärt sig engelska redan i förskolan eller senare.

Som chefredaktören själv också antyder, så handlar det här snarare om att de inte har praktiserat och använt engelskan på lång tid. Då blir man ringrostig. Detta kan även gälla modersmålet.
En rekommendation och ett tips inför nästa utländska besök: Använd engelskan mer. Läs gärna engelska/amerikanska dagstidningar och böcker.

En bra och intressant tidning som jag gärna kan rekommendera är ”International New York Times” tidigare ”International Herald Tribune/IHT”.
Vad gäller böcker finns det exempelvis mängder av ”deckare” på engelska. Anmäl er gärna till en konversationskurs. Det finns säkert både lättare och mer avancerade kurser på Malmö högskola.
Engelsk hörförståelse har ni ju redan gratis via svensk TV.

Men tänk bara på när det gäller engelska språket: ”English is deceptively easy” det vill säga. ”Engelskan är bedrägligt lätt” som en engelsman en gång elegant uttryckte det i pressen.
PS. Men Lars J Eriksson, tycker du ändå inte att det svenska samhället redan nu genomsyras av engelskan/amerikanskan?

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...