Erlandssons får rätt i pooltvist

HÄSSLEHOLM Hässleholms kommuns första sverigedemokratiska kommunalråd Ulf Erlandsson och hans fru Åsa Erlandsson, politisk sekreterare, vinner tvisten mot kommunen ifråga om två miljösanktionsavgifter.

– Jag visste att vi skulle få rätt, för det här var bara ett personligt påhopp, säger Ulf Erlandsson nu.

Saken gäller två bubbelpooler på parets uthyrningsstugor i Vankiva och Skyrup. Miljönämnden anser att bassängbaden används av många människor och därför är anmälningspliktiga. Paret dömdes att betala totalt 6 000 kronor i miljösanktionsavgifter.
Den ena stugan marknadsförs som ett spa och eftersom stugan hyrs ut under hela året bedömer nämnden att den används av många människor. Bassängbad medför en risk för att mikroorganismer ska börja växa till sig och kemiska föreningar bildas, vilket i sin tur kan orsaka sjukdomar.
”Det är därför angeläget att verksamheten anmäls till nämnden, så att tillsyn kan bedrivas” har nämnden hävdat.
Makarna Erlandsson höll dock inte med.
De gäster som vill bada gör det på eget bevåg och risk och dessutom rör det sig bara om runt 25 personer om året, menade Ulf och Åsa Erlandsson.

Nu går Mark- och miljödomstolen i Växjö på deras linje.
Uthyrningen kan inte jämställas med att upplåta bubbelpoolen till allmänheten, slår domstolen fast. Därför ska miljösanktionsavgiften upphävas.
Däremot finns inget som hindrar nämnden från att till exempel ställa krav på kontroll av vattenkvaliteten.
Ulf Erlandsson säger sig inte vara förvånad, men anser att han blivit utsatt för en hämndaktion.
– Jag drog ner en miljon på miljönämndens budget, säger han och berättar att en miljöinspektör efter detta ska ha sagt att Erlandssons kollats upp – och att parets spa minsann var anmälningspliktiga.
– Jag överklagade direkt. Det här är en så företagsfientlig kommun att det inte är sant, säger han.
Tidningen har utan resultat sökt miljöchefen Sven-Inge Svensson för en kommentar.

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...