Hög ålder är i sig inget skäl till att få en plats på ett äldreboende i Hässleholms kommun. Det har en 96-årig man nu bittert fått erfara. (Mannen på bilden är inte densamma som i artikeln)Foto:TT BILD

96-årig man nekas bo på äldreboende

HÄSSLEHOLM En 96-årig man som lider av hallucinationer, oro och sömnlöshet efter att han blivit rånad i sitt hem är den senaste i raden att nekas en plats på äldreboende av Hässleholms kommun.

Mannens närmast anhöriga är 77 år gammal och har nu hjälpt honom att överklaga beslutet.
I överklagan till förvaltningsrätten berättar den anhörige att 96-åringen blev rånad i sitt hem för ett halvår sedan och senare råkade ut för ytterligare en stöld. Händelserna har gjort att han mår psykiskt mycket dåligt vilket yttrar sig i hallucinationer, sömnlöshet och oro.
Mannen har även blivit glömsk och har ibland svårt att hålla reda på vilken dag det är. Han känner ”ständig otrygghet”, enligt den anhörige – som påpekar att mannen sin sista tid i livet behöver få ro och omvårdnad med människor runt sig dygnet runt.
Norra Skåne har tagit del av omsorgsnämndens beslut där det mycket kortfattat konstateras att mannen får avslag på sin ansökan om särskilt boende eftersom ”behovet kan tillgodoses på annat sätt”, alltså med hemtjänst.

Tidningen har de senaste veckorna berättat om fler invånare som varit äldre än 90 år och ändå nekats särskilt boende av kommunen – men fått rätt i förvaltningsrätten, som i högre grad vägt in både ålder och upplevda känslor av otrygghet.

Kommunens omsorgschef Annika Andersson har då påpekat att hög ålder inte är något skäl i sig för att få plats på ett särskilt boende. Speciellt inte om personen som ansöker inte haft någon hjälp alls av kommunen utan har klarat sig på egen hand.
Däremot brukar kommunen inte överklaga förvaltningsrättens beslut.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...