Foto: Jonas Ekströmer / TT

Stora brister hos hemtjänsten

Hässleholm Dåligt samarbete, ingen helhetssyn och en vana att hoppa över insatser. Flera allvarliga organisatoriska brister har upptäckts hos hemtjänstens nattpatruller efter en lex Sarah-rapport. Nu tar kommunen tag i problemen.

Natten mellan 11 april och 12 april i år fick hemtjänstpersonalen i Hässleholm extra många akuta larm. De fem nattpatrullerna hade fullt upp och klarade inte att hjälpa alla brukare enligt planen. En person fick inget besök alls och fem andra fick färre besök än de skulle ha. De skulle ha fått hjälp med tillsyn och toalettbesök.

Under samma natt blir flera besök försenade och en person får vänta 90 minuter på att bli vänd i sin säng. Ingen kom dock till direkt skada.
Missförhållandet rapporterades som en lex Sarah.
– Den här natten var det ovanligt mycket, det brukar inte vara så här. Vi vill gärna gå vidare och se vad vi kan göra för att förbättra organisationen, säger Ingela Nilsson, verksamhetschef för ordinärt boende.
Nattpatrullen som får ovanligt många larm den aktuella natten ropade ut i kommunikationsradion att de behövde hjälp, men de fick ingen assistans av de andra patrullerna.
– De hade inte tid att hjälpa sina kollegor, säger Ingela Nilsson.

När utredaren hos kommunens utredningsavdelning tittar närmare på vad som inte fungerat finner hon flera större brister i olika delar av organisationen. Hon får bland annat veta att personalen har för vana att hoppa över insatser som de inte hinner med, vilket inte är tillåtet. Det skrivs inte heller alltid avvikelserapporter.
Utredningen visar också att det saknas en helhetssyn kring riktlinjer och rutiner i arbetet. Kommunen har anställt en enhetschef som från 28 augusti ska ha ansvar för alla nattpatrullerna.
– Syftet är att vi ska få en samstämmighet mellan alla patrullerna, träffas regelbundet och hitta ett gemensamt arbetssätt. Idag har varje patrull en egen hemtjänstchef.

Eftersom det finns en stor risk att liknande situationer uppstår i framtiden beslutar utredaren att en större granskning ska göras för att ta fram en handlingsplan över insatser. Utredaren vill också att en djupare utredning görs så snart som möjligt för att få bättre insyn i hur nattpatrullerna arbetar och hur ofta det uppstår situationer med många larm.
Om det skulle visa sig att det finns allvarliga missförhållanden som upprepas kan det bli tal om en lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...