Kronofogden har 2,6 miljarder kronor att hämta in hos Malmöborna.

Skåningarna har stora skulder

SKÅNE Skåningarna snittar på näst högst skulder till Kronofogden i hela Sverige. Malmöborna har till exempel 2,6 miljarder i skuld hos Kronofogden, men Tomelilla ligger värst till.

Det visar en sammanställning över skulder som har gjorts av Kreditupplysningsföretaget Syna.
I undersökningen har Syna jämfört alla kommuner och län i Sverige och resultat har sedan ställts mot varandra för att kora kommunen med högst och lägst skulder.

Företaget har sedan slagit ihop skatteskulder och privata skulder för personer som hamnat hos Kronofogden och jämfört med folkmängden i de olika länen och kommunerna.
Undersökningen visar att den genomsnittliga malmöiten har 9 700 kronor i skuld hos Kronofogden.
Resultatet pekar inte bara på väldigt stora sammanlagda skulder utan också på geografiska skillnader.
Den genomsnittlige skåningen har en skuld på nästan 9 000 kronor. Något som sticker ut markant jämfört med riksgenomsnittet.
Enligt Syna så är det bostadspriserna som märks i skulderna, liksom kontorspriserna för borgenärer.

En bidragande orsak till det är faktumet att storstadsmiljöer, enligt Syna, har en högre kostnadsbild.
Det ska bland annat handla om att man i storstan uppmuntras till en livsstil som innebär skryt, något som Syna inte har märkt av eller har sett på exempelvis glesbygden.
Det högsta skuldsaldot i Skåne återfinns i Tomelilla, 17 500 kronor per person, vilket också är en av de högsta summorna i landet.

Näst högst på den skånska skuldlistan ligger Sjöbo och Hörby.
– Det är många mindre kommuner som har totala stora summor beroende på en eller ett par enskilda personer som framför allt har mycket stora skatteskulder, säger Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna.
Lomma är den kommun som har det lägsta skuldsaldot med bara 2 800 kronor i genomsnittlig skuld per invånare, och Lund kommer tätt efter med 3 600 kronor.
Sammantaget är det dock inte speciellt många som har skulder hos Kronofogden, enligt Syna
– Det handlar om drygt fyra procent av befolkningen i hela landet, säger Karl Stjerna, vd för Syna.

Så är läget i din kommun: