Var femte läkare i primärvården är sjukskriven på grund av stress, och en tredjedel har övervägt att lämna yrket på grund av arbetsbelastningen Läkarförbundet ser allvarligt på detta. Foto. TT

Läkarbristen tvingar till brott mot avtal

Hässleholm Kvällsjouren på sjukhuset i Hässleholm bryter mot Region Skånes ackrediteringskrav.
Kravet att alla pass ska bemannas med en specialist i allmänmedicin efterlevs inte.

Redan när kvällsjouren startade den 3 april i år, var det brist på allmänspecialister. Hässleholmsområdet är värst drabbat i hela den skånska primärvården. Chefer på vårdcentraler och uppåt i hierarkin försöker locka utbildade specialister och st-läkare under utbildning att fylla ut vakanserna. Nästan varannan läkartjänst i Göinge är vakant.
Hyrläkare och läkare på andra vårdcentraler, som tar extrapass, får verksamheten att med nöd och näppe klara uppgiften att ge alla patienter vård i rimlig tid.
I våras lovade Karin Melander, dåvarande divisionschef för primärvården i Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) att ackrediteringskravet om specialistbemanning i primärvårdens kvällsjour på sjukhuset skulle vara löst till hösten.

– Bemanningsläget i Hässleholmsområdet har varken blivit bättre, eller sämre sedan i våras. Vi gör allt vi kan för att försöka täcka vakanserna, men det är stor brist på läkare och sjuksköterskor överallt i dag. Allt tar tid och detta är ett nationellt problem, förklarar Birgitta Landin, t f divisionschef för primärvården i Kryh.
Kvällsjouren på sjukhuset sorterar under vårdcentralen Vänhem där Marie Lindell är verksamhetschef.
I våras sa hon till tidningen att bristen på läkare är så stor att hon aldrig upplevt något liknande tidigare. Och då är Vänhem ändå relativt lyckligt lottade, eftersom det är den största vårdcentralen i Hässleholmsområdet med bättre bemanning än de mindre vårdcentralerna i området.

Konsekvensen av läkarbristen är stora. Prioriteringen av patienterna är hård, kontinuiteten blir starkt lidande och arbetsmiljön för patienterna är tuff.
Kvällsmottagningen öppnades för att lätta på trycket dagtid på vårdcentralerna och att fler ska ges möjlighet till vård.

Hur klarar kvällsjouren sin uppgift?
– På flera av passen har vi specialister på plats. När inte det kravet uppfylls har vi erfarna st-läkare och legitimerade allmänspecialister i beredskap. Vi försöker att täcka alla pass med den kompetens som krävs.

De privata vårdgivarna känner sig orättvist behandlade, eftersom de måste stänga till varje pris när det saknas en specialist, men kvällsjouren går fri?
– Kvällsjouren har ett nära samarbete med specialister och akuten på sjukhuset, förklarar Birgitta Landin.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar