Majblomma modell 2017. Pengarn ska gå till barn. I Hässleholm gick pengar bland annat till att köpa in täckande badplag åt muslimska flickor. FOTO: ARKIVBILD

Majblomman svarar inte på frågor

HÄSSLEHOLM Majblommans lokalförening i Hässleholm vill inte svara på frågor om inköpet av burkiniplaggen för utlåning till skolan.

– Jag får be dig att vända dig till vår generalsekreterare, säger Jan Olsson i Majblommans lokalföreningen i Hässleholm.

Har du pratat med genralsekreteraren om inköpet av burkinis?
– Jajamänsan, säger Jan Olsson.
Norra Skåne har vid upprepade tillfällen sökt Lena Holm som är generalsekreterare i Majblommans riksförbund.
Hon har inte gått att nå för att svara på frågor om lämpligheten av att köpa burkinis för majblommepengar.

På sin hemsida skriver man dock så här om hur de insamlade pengarna från majblommeförsäljningen ska användas.
”Majblommans bidrag delas ut året om och gör en verklig skillnad då pengarna används för att täcka det enskilda barnets omedelbara behov. Det kan handla om en cykel, kläder och skor, aktiviteter på sommarlovet, terminsavgift, fritidsaktiviteter och mycket annat som gör att barnen kan dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.”

På hemsidan hänvisar man också till att FN:s konvention för barns rättigheter ska ligga till grund för verksamheten.
Förra året sålde svenska skolbarn under tre veckor majblommor för 66 miljoner kronor.

Dagens fråga

Har du någon att fira jul med?

Loading ... Loading ...