Många skånska satsningar på järnvägar och vägar saknas i Trafikverkets flerårsplan. Arkivbild

Höghastighetstågen blir långsammare

skåne Det blev inte mycket kvar av den skånska önskelistan för infrastruktursatsningar i Trafikverkets nya tolvårsplan. Men höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm kanske påbörjas före 2029. Men byggd för betydligt lägre hastighet än planerade 320 km i timman.

Även Västkustbanans komplettering till dubbelspår på sträckan Ängelholm – Maria/Helsingborg ska fullbordas.
Och på sikt ska man kunna åka Pågatåg hela sträckan Hässleholm-Halmstad på Markarydsbanan.

Men det är mycket som saknas. Bland annat utbyggnaden av Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad samt sträckan Hässleholm-Helsingborg. Sexfiligt på motorvägen Malmö-Helsingborg. Utbyggd Staffanstorpsbana. Flygtåg till Sturup och den i Skåne högt prioriterade satsningen på en HH-tunnel. Eslöv får fortsätta drömma om en utbyggd bangård.

Det är södra stambanan och Västkustbanan som är säkrade i Trafikverkets förslag till nationell trafikplan 2018-2029. Runt hälften av de 622 miljarder som Trafikverket har till förfogande under perioden går till utbyggnad av järnvägar och vägar, 164 miljoner till underhåll och 125 miljarder till att vidmakthålla det befintliga järnvägsnätet med reinvesteringar.

Förslaget, som nu ska ut på remiss och beslutas av riksdagen i vår, innebär att underkapaciteten på Skånes viktigaste järnvägar och vägar består i flera år till.
Skånebanan, som är ett av landets mest trafikerade enkelspår kommer att förbli enkelspårigt med vissa förstärkningar med mötesspår på sträckan.
Och Sydostlänken förbi norra Skåne finns inte med alls.
‑ Det är många regioner som ska dela på pengarna . Vi har ett bombardemang av önskemål. Vi måste väga behoven mot varandra och prioritera de satsningar som vi anser gör mest nytta.
Tyvärr snubblade Skånebanan på målsnöret, förklarar Lennart Andersson, regionchef vid Trafikverket Syd.
Om Trafikverket skulle få fullbroda alla önskemål så skulle de behövts tre gånger så mycket pengar som nu finns i deras ram.
‑ Men hade våra anslag varit tio procent högre hade vi kunnat få med dubbelspår på sträckan Kristianstad-Vinslöv.

Alliansen och SD i Region Skåne vill ha sex filer på E6 mellan Malmö och Helsingborg.
‑ Det finns inte med i planen. Nu arbetar vi med en åtgärdsstudie för E6. Det handlar om många åtgärder för att få trafiken att flyta bättre och säkrare.
Regionrådet Mätta Ivarsson (MP) är ordförande i regionala utvecklingsnämnden är nöjd med att stambanan byggs ut till fyra spår i Skåne och att Västksutbanan blir dubbelspår i nordväst.

‑ Tyyvärr räcker inte pengarna till Skånebanan. Det är också problem med att hastigheten på höghastighetsbanan sänks till 250 km. Det minskar klimatnyttan mot flyget. Det är omodernt och fel sätt att spara. Jag hoppas att vi ska kunna hitta en partigemensam överenskommelse om finansieringen av höghastighetsbanan så att hastigheten kan bli så hög som det är tänkt. Lånefinansiering måste upp på agendan. Planen som helhet når inte klimatmålen, men det är en bra början, säger Mätta Ivarsson.
Utbyggnaden till fyra spår mellan Arlöv och Flackarp genomförs kommande år.

Pär Palmgrem (M) kommunalråd i Hässleholm beklagar att Skånebanan inte finns med.
‑ Men att det blir lähre hastighet på stambanan gör inte så mycket. Det viktigaste är att regionaltågen kan köra i 250 km. Det gynnar arbetspendlingen.

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...