Trålning i Ringsjön 2005. FOTO: MÅRTEN SWEMARK/ARKIV

”Skrämd av plastbergen i haven”

ORO Alger och brunifiering ställer till stor oro bland fiskare och badgäster i Skånes sjöar.

Många krafter jobbar på att komma till rätta med problemen. Trålfiske av skräpfiskar visar sig ge gott resultat.
En islandshäst som drack vatten ur Vombsjön dog tidigare i somras. Enligt den analys som gjordes av SLU, Statens lantbruksuniversitet, var orsaken algförgiftning. I Finjasjön är inga badbryggor utlagda i år, liksom förra året, och bad i sjön avrådes. Däremot avråder inte Hässleholms kommun, med stöd av Livsmedelsverket, allmänheten från att fiska eller att äta fisk från Finjasjön. I sommar har en ny alg uppmärksammats i Finjasjön och man vet ännu inte med säkerhet vilka konsekvenser den för med sig.
I Ringsjön rådde badförbud en kort period i somras, men det var av bakteriologiska skäl.
– Mycket skräp kommer med ut i sjöarna när det regnar mycket, säger Kjell Åke Persson. Sjöfåglarna ställer också till det.
– Vi har haft alger i Ringsjön men just nu ser det bra ut, säger Kjell Åke Persson, ordförande i Ringsjöns Fiskevårdsförening. Den mätning som gjordes i juli i år visade på 1,5 meters siktdjup, i östra och västra Ringsjön och Sätoftasjön, och det är mycket bra.
Detta kan jämföras med medelsiktdjupet 2002 som då var 80 cm i de östra delarna av sjön och 50 cm i de västra.
– 2010-2011 fanns det en grön soppa i sjön på sommaren, och kastade man en sten i sjön var det knappt så den sjönk.
I Ringsjön, som i många andra skånska sjöar, har ett flerårigt och långsiktigt arbete pågått med vårdfiske av mört och braxen. På 70-talet dog kreatur som druckit vattnet i Ringsjön och det var då som dåvarande Ringsjökommittén startades av kommunerna och LRF. (Den ombildades 2014 till Ringsjöns vattenråd.) De första utfiskeomgångarna kom igång i slutet av 80-talet.
– Vi har trålat varje år, men framöver kanske vi nu inte behöver tråla lika mycket.
Även i Finjasjön har man trålat och Vombsjön har planer på att göra något liknande men har inte kommit igång ännu. I Finjasjön tillämpar man sedan ungefär tio år tillbaka ringnotsfiske som undviker att fiskarna blir ihoptryckta.
Inför framtiden arbetar Ringsjöns vattenråd med balansen i sjön så vitfisken inte får för stort utrymme. De största problemen som Kjell Åke Persson ser nu är mikroplaster och brunifiering av sjöarna. Få riktlinjer finns till orsakerna och hur man ska angripa de problemen.
– Jag är skrämd av plastbergen som finns i haven och vad fåglar och fiskar får i sig, säger han.
Som tidigare kommunalråd och politiskt aktiv i tekniska nämnden i Hörby kommun har han sett ett antal reningsverk i sina dagar. Han är förvånad över hur mycket som har gått ut i avloppsledningarna.
– Men sedan får man lägga till allt som inte är synligt i form av gifter och medicinrester med mera.
– Reningsverken har blivit mycket bättre de senaste åren, men mycket återstår, säger Kjell Åke Persson.

×