Foto: Erica Oskarsson

Nygifta

Den 2 september 2017 ägde vigsel rum i Falkenbergs kyrka mellan Louise Andreasson och Nils-Johan Johansson, Helsingborg.
Vigselförrättare var prästen Markus Leandersson. I samband med vigseln tog makarna det gemensamma efternamnet Andreasson. De är bosatta i Helsingborg men båda är bördiga från Hässleholm.
Fotograf: Erica Oskarsson

×