Hur kan du bara säga så?
n Hur kan man uttala sig som omsorgschefen Annika Andersson gör: “Det vi konstaterar nu är att den enskilde fått rätt till boende trots att personen inte ens haft en timmes hemtjänst”. Fattar du inte att många av de äldre har make/maka och/eller barn som far som skottspolar för att hjälpa sin nära anhörig.
Man kanske gör detta för att vara säker på att det blir någon hjälp alls. Som omsorgschef borde du dessutom vara tacksam för att inte alla “belastar” hemtjänsten, det bör ju spara in pengar. Självklart måste vara dagsformen, åldern och otrygghet som avgör om man får boende, inte om man haft hemtjänst dessförinnan.
Man blir förbannad över att en anställd inom omsorgen ens kan uttala sig så. Var finns respekten för de gamla? Har du helt tappat verklighetsförankringen?
Av erfarenhet vet jag att när det är så kallad vårdplanering inför eventuell plats på äldreboende, så försöker handläggaren hela tiden tala om för den sökande “hur duktig du är, du kan ju göra det och det själv. Behöver du hjälp på toa så bara larma så kommer vi”. Visst, när då? Om en kvart eller halvtimme eller ännu senare? Hur värdigt är detta?
Låt det medmänskliga få större plats i bedömningar och sluta titta på kostnader.
De äldre har faktisk byggt upp det vi har idag, så dom är verkligen värda ett bättre bemötande och omhändertagande.
Eva Persson
Politiskt dravel
n Det är precis det som samtliga partier i Hässleholm håller på med och detta till och med på insändarsidorna.
Hur tror ni, som hela tiden kritiserar och”dravlar”, det känns för Stefan Larsson som hela tiden kommer i kläm? Undertecknad har haft en viss kontakt med Stefan och hans mycket trevliga familj, inte minst som åskådare på Bjärnums handbollslag, där Stefan var en utmärkt ledargestalt. Oavsett partifärg hos en politiker, så finns det alltid en människa av kött och blod. Det jag kände hos Stefan var att han brann för det unga Bjärnum i handbollen och att han är en eldsjäl i övrigt också. Politiker, förhandla gärna, men inte för öppen ridå och sätt människovärdet i första rummet.
Satsa på vård – inte på krig.
n Samtidigt som vården, skolan och omsorgen dräneras på resurser satsar våra politiker miljarder på att rusta för krig. Detta säger våra kvinnor som jobbar inom vård och omsorg. Lägg inte pengarna på Nato. Samtidigt som vården, skolan och omsorgen dräneras på resurser vill våra politiker satsa miljarder på krig och bli så Nato –
kompatibla som möjligt. Det är helt sinnessjukt. Sverige kallar sig neutralt, vilket vi vet att vi inte är i och med att vi redan exporterar och deltar i krig. Men om man nu skall försöka upprätthålla bilden av att vi är neutrala så ska vi naturligtvis inte tillåta det. Våra skatte – pengar ska inte gå till militär rustning, utan till det de är till för. Till barnen, skolan och vården. Över hälften av Sveriges befolkning vill ju inte heller att vi ska gå med i Nato. Det är hemskt att våra politiker kör över folket. Alliansfriheten har tjänat Sverige väl och bidragit till att Sverige varit en stark röst världen över. Allra viktigast tycker kvinnorna att Sverige är aktiva i kärnvapennedrustningen. Om
vi blir medlemmar i Nato, kommer de att kunna placera kärnvapen på svensk mark. Kvinnor är klokare än män. De tänker mer på sina barns
framtid än krigstokiga gubbar inom vissa politiska partier.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar