Vem styr i Hässleholms kommun?

Exakt de orden var rubriken till Anders Wallentheims (S) insändare i KB 2017-09-15.
Wallentheim säger sig vara oroad över att: ”kommunen tappat fart i flera viktiga frågor”. Wallentheim är tydlig med att påminna oss om tidigare så kallade affärer i Hässleholms kommun. Så långt är allt gott och väl!

Men så kommer hans halsbrytande cirkusnummer!
Wallentheim har mage att lägga skulden på moderaterna för bland annat ”Dryport-affären”.
Nu är det så att vi i Folkets Väl inte är okritiska stödjare av moderaterna. Tvärtom!
Moderaterna är ansvariga för många tveksamma beslut i vår kommun.
Men när herr Wallentheim påstår att ”Dryport-affären” är en sådan affär som han skyller på andra så kan det vara på sin plats för lite fakta.
Socialdemokraterna var såväl initiativtagare som drivande i det så kallade ”Dryportprojektet”.

Tommy Nilsson (S) var vid tidpunkten oppositionsråd och därtill ledare för styrgruppen för ”Dryportprojektet”.
Han var inte bara drivande utan därtill helt informerad om att Jernhusen inte var beredda att satsa på projektet.
Han, liksom andra i den politiska ledningen, undanhöll denna helt avgörande information för Kommunfullmäktige. Detta är oförlåtligt!

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att kommentera herr Wallentheims och socialdemokraternas uttalande om att kommunen tappat fart. Ja visst är det så, men anledningen är att Anders Wallentheim (S) med sin hustru, oppositionsrådet Lena Wallentheim (S), med stöd av C, MP, V och därtill nu senast KD, bromsar processen (förändring av nämndorganisationen) vilken är tänkt att effektivisera det politiska arbetet och spara pengar för skattebetalarna.

S+C+MP+V+KD är alltså ansvariga för att vi inte, som planerat, kan reducera kostnaderna för det politiska arbetet i vår kommun. Är någon förvånad?
Inte undertecknad i alla fall.
Men djupt bekymrad!
Björn Widmark

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar