Järnvägsstationen i Hässleholm. Foto: Hans Bryngelson

Hässleholm planeras med en ny gångbro

hässleholm En fördubbling av antalet resanden till och från Hässleholm C kräver ytterligare en gångbro till plattformarna och att taken över dessa byggs ut.
Det är de åtgärder som ligger närmast i tiden enligt den ”Åtgärdsvalsstudie Hässleholm C del 2” som precis blivit klar.

– Utgångspunkten för studien är att resandeströmmen fördubblas på Hässleholm C fram till år 2030, och då måste brister åtgärdas, exempelvis de för få entréerna, trängseln inom området och förbindelserna till de många plattformarna.

Det berättar Helena Rosenlind, samhällsplanerare på Trafikverket, som tillsammans med representanter från Region Skåne, Hässleholms kommun och Jernhusen (som förvaltar stationsbyggnaden) ställer sig bakom den nya Åtgärdsvalsstudien.

I arbetet med den nya studien har parterna också tagit med planerna på att Hässleholm C i framtiden kan bli en station för den nya höghastighetsbanan. Något som det dock ännu inte finns något beslut om.
Enligt Rosenlind håller trafikverket på att avsluta en studie rörande höghastighetsbanan, delen Jönköping-Malmö.
– Arbetet med Hässleholm C har utgått från ett resenärsperspektiv, tillägger Helena Rosenlind och konstaterar exempelvis att många Öresundståg idag har plattform i den södra delen av stationsområdet.
Därför är en åtgärd att trapphusen som förbinder de södra plattformarna ska byggas om till att ha raka trappor, inte som ett trapphus i dag, för att resenärerna lättare ska orientera sig inom stationsområdet.

Dessutom ska vissa plattformar som är för höga för nuvarande Öresundståg och Pågatåg ändras.
– Ytterligare plattformsförbindelse i form av en gångbro i norra delen på Hässleholm C förutsätter en gemensam finansiering mellan Region Skåne, Hässleholms kommunen och Trafikverket. Detta återstår att komma överens om inför det fortsatta arbetet, tillägger Helena Rosenlind.

På lång sikt pekar också Åtgärdsvalsstudien också på behovet av att utöka cykel- och bilparkering på den västra sidan av stationsområdet.
– Allt i denna senaste Åtgärdsvalsstudie är rekommendationer som alla parter ställer sig bakom, och nästa steg för Trafikverket är att planera in dessa åtgärder i vår verksamhetsplan, inflikar samhällsplanerare Rosenlind avslutningsvis.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...