Arkivbild

De vill göra skånska flaggan officiell

Den rödgula skånska fanan är inofficiell och statsheraldikern avråder Region Skåne från att flagga med den.
Nu vill den rödgröna majoriteten att skånska flaggan ska bli officiell.

I ett svar på en fråga från Region Skåne svarade statsheraldikern Carl Michael Raab att det går bra att flagga med den svenska flaggan tillsammans med en flagga med landskapsvapnet, den röda gripen. Att däremot flagga med nationsflaggan tillsammans med den röda landskapsflaggan med det gula korset ska man dock undvika då denna inte är officiell.

Det väckte vrede på många håll i Skåne.

– Fubbickar ska inte sätta fälleben för Skånes flagga, sa oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) till Norra Skåne.
– Au ja, det beskedet betyder ingenting för Region Skåne. Vi har ett beslut sedan 1999 som fortfarande gäller. Den rödgula flaggan ska användas. Det drevs igenom av den borgerliga majoriteten tillsammans med Skånes väl, kommenterar han i ett pressmeddelande.

Nu får moderaterna medhåll från de rödgröna som sitter i majoritet. Regionstyrelsens orförande Henrik Fritzon (S) föreslår nu i ett ärende till regionfullmäktige att den skånska flaggan, som man poängterar är såväl den äldsta som mest använda av alla regionala flaggor, görs officiell.

– Den gulröda skånska flaggan är väl förankrad, välkänd i Skåne och populär bland skåningar. Det är hög tid att den får officiell status, säger han i ett pressmeddelande.

Regionstyrelsen föreslås även utfärda föreskrifter för flaggning. I dessa regler ska bland annat förhållandet till europaflaggan, den svenska flaggan, Region Skånes vapenflagga samt de kommunala vapenflaggorna beskrivas.

– Innan dessa föreskrifter fastställs ska de skånska kommunerna och andra intressenter höras, säger Henrik Fritzon.

Ärendet kommer att tas upp i regionstyrelsen den 5 oktober för att sedan behandlas i fullmäktige 23 oktober.