När vattnet hade stått stilla en tid påträffades legionellabakterier i duschen.Foto: TT BILD

Legionella hittad i skolans duschar

HÄSSLEHOLM Legionella har hittats i duschvattnet i Läredaskolans idrottshall.
Något som miljökontoret varnade för redan för två år sedan, då miljöinspektören fann brister som hon ansåg kunde ha en direkt påverkan på barnens hälsa.

Hallen används flitigt inte bara under skoltid utan även kvällar, helger och lov.
Redan vintern 2015 bedömde miljökontoret att den städning som utfördes var undermålig och inte bara behövde utökas utan även förbättras. När det gällde legionella fanns uppgifter om att temperaturen kontrollerades en gång i månaden, men ingen dokumentation kunde visas upp.

Barn- och utbildningsförvaltningen svarade med att skicka över sitt egenkontrollprogram och en hel del brister förbättrades till miljökontorets nästa inspektion förra hösten.
Dock fanns det nu i somras fortfarande inga rutiner för att mäta temperaturen på varmvattnet, i syfte att undvika risk för legionellasmitta.
Det städades dessutom fortfarande inte vid tidpunkter utanför skoltid.
Fritidsförvaltningen hade i höstas agerat genom att begära extrapengar från kommunstyrelsen för extra städning – men sedan hände inget mer.
Nu har därför miljönämnden riktat ett föreläggande mot barn- och utbildningsnämnden som innebär att städning ska ske även utanför skoltid. Redskap, material och ytskikt ska vara hela och lätta att rengöra. Vidare måste det finnas rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen på både kall- och varmvattnet, för att inte legionellabakterien ska kunna växa till sig.
”Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildande av vattenaerosol”, skriver miljöchefen i föreläggandet.

– Om man andas in bakterierna kan det leda till väldigt allvarliga lunginflammationer, särskilt för väldigt immunsvaga som äldre. Man brukar säga att även barn tillhör en känsligare grupp, säger miljöinspektören Jenny Sandberg, som dock inte bedömer att det finns någon anledning till oro i det här fallet.
– Jag bedömer inte att det är någon fara, men legionella har ändå påvisats och det viktiga nu är att man tar fram bra rutiner.

Proverna som visade förekomst av legionella togs den 4 september, efter att vattnet hade varit avstängt. Barn- och utbildningsnämnden har fått tid på sig fram tills nu på fredag att svara på vilka rutiner man har för att förebygga den potentiellt farliga bakterien.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...