Strategidokument utan strategier och klarhet

Ord, ord, ord …. Men vart tog innehållet och tydligheten vägen?
Hässleholms kommun håller nu på med att ta fram ett antal strategier och planer som skall ligga till grund för kommunens utveckling fram till 2030. Tyvärr tycks det som att antalet sidor är viktigare än innehållet.
Kommunfullmäktige antog i måndags (den 25 september) ytterligare några innehållslösa styrdokument.
Dessa sätts nu in i pärmar och kan alltså bockas av på listan med saker som ska göras.

Trafikstrategin som antagits är mångordig och den röda tråden svår att hitta, om den över huvud taget finns.
Visst kan fina ord, och utländska begrepp, imponera ibland men avsnittet ”Mobility management” övertygar inte.
Tyvärr finns inte någon sammanfattning trots att denna brist påtalats flera gånger tidigare vid utformning av kommunens styrdokument.
Kan det vara så att handläggaren själv går bort sig i röran och inte klarat av att i korta ordalag redovisa den styrande idén och strategin?
Grönstrategin är minst lika bristfällig.
Även den är mångordig utan att ge egentlig vägledning i framtida hantering och beslut i de så viktiga frågorna rörande våra parker och grönområden.
För att förstå vad undertecknad menar återges här ett exempel på formuleringar i Grönstrategin som nu antagits.

Där står bland annat: ”Kvaliteten på stadens parker och grönstråk har ökat genom innovativa och multifunktionella utformningar och ändamålsenlig skötsel”.
Vad menas? Tänker man på Eckenfördeparken eller Officersparken?
Höjs exempelvis kvaliteten i Officersparken genom att paviljongen nu ersätts med ett modernt hyreshus mitt i parken och regementsmiljön?

Menar man på fullt allvar att byggnation av stora flerfamiljshus i våra parker höjer kvaliteten? Tydligen är det så.
Nu används samma argument för att bebygga Paradiset.
Även gällande detta grönområde säger man att kvaliteten på så sätt ska höjas.
Nej, det är inte en Norgehistoria!

En återremiss i Kommunfullmäktige nu på i måndags (den 25/9) skulle varit bästa lösningen men så blev inte fallet.
Exploateringen av våra grönområden kommer följaktligen att fortsätta, allt för att ”höja kvaliteten”.
Vart tog det sunda förnuftet vägen?
Björn Widmark

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar