Niels Paarup Petersen i Malmöcentern vill att bruk och innehav av narkotika ska avkriminaliseras. Foto. Stefan Olofson

C-förslag: Avkriminalisera bruk av narkotika

Malmö Centerpartiet bör arbeta för att avkriminalisera bruk och innehav av narkotika. På lördag ska centerstämman i Malmö ta ställning till förslaget i en motion av Niels Paarup Petersen och Anton Sauer i Malmöcentern.

– Den som har narkotika i kroppen ska inte lagföras, Den personen ska ha vård och hjälp att komma ur sitt missbruk, förklarar Niels Paarup Petersen.
Hans förslag är minst sagt kontroversiellt och partistyrelsen har redan gjort tummen ner till motionen.
Men Niels Paarup Petersen vill ha igång debatten och hänvisar till många andra länder, senast Portugal, där bruk och innehav av narkotika har blivit legalt.
– Sveriges stenhårda hållning i frågan är minst sagt konstig. Till och med FN har ju förespråkat en avkriminalisering. Istället för att jaga och dra missbrukare inför domstol ska samhället ställa upp med vård.

Han vill att hans motion ska skrivas in under ”missbruk” i partiprogrammet.
– Vi vill se ett samhälle som är fritt från missbruk. Det bästa vore om ingen hamnade i ett missbruk och därför vill vi satsa på förebyggande arbete. Sjukvården ska ha det samlade ansvaret för missbruksbehandling och Sverige bör satsa mer på att vårda missbrukare, säger Niels Paarup Petersen.

Sverige har den näst högsta dödligheten bland narkomaner i Europa.
– Så något måste ju vara fel, med tanke på det. Vi måste göra mycket mer för att stoppa inflödet av knark till landet. Därför ska vi ge tullen utökade resurser så att de kan slå till mot de som tar in knarket här. Därför vill jag att tullen flyttas till Malmö, som är en stor inkörsport av narkotika till landet.

Han är väl medveten om att alla som röker på, eller tar narkotikaklassade preparat inte är missbrukare per definition. Många gör det bara vid enstaka tillfällen.

Ditt förslag gör det lagligt för alla ungdomar att ha narkotika i fickan och använda det. Är det rätt?
– Ingen ska använda narkotika. Gränsdragningen för innehav kan diskuteras. I andra länder finns en gräns för fem gram för eget bruk. Jag vet att debatten är svår. Den stora kampen är att lyfta de svagaste grupperna. Man kan ha olika syn på vilka de är, men det är inte det min motion egentligen handlar om.

Partistyrelsen anser att Sverige ska hålla fast vid den restriktiva narkotikapolitiken.
– Jämförande undersökningar visar att jämfört med flertalet andra europeiska länder är det få skolelever i Sverige som har prövat narkotika. Även bland vuxna är erfarenheten av att missbruka narkotika jämförelsevis låg, menar partistyrelsen.
De slår bestämt fast att innehav, köp och försäljning av heroin, kokain, cannabis och andra droger är och ska vara olaglig.
Partistyrelsen konstaterar att de inrapporterade dödstalen är högst i Estland, Norge och Sverige och vill därför ha en genomgripande undersökning av orsakerna till den höga narkotikadödligheten.