Psykolog kritiseras av Ivo

HÄSSLEHOLM

En psykolog i Hässleholm får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
En av psykologens patienter fick förändrade levervärden och påverkades psykiskt av sin medicinering, vilket enligt Ivo borde ha föranlett en tidigare utredning.
Det finns också brister i dokumentationen av den psykologiska utredningen, som patienten anser är felaktigt utförd.
Patienten klagade även på att hon blev utskriven från den psykiatriska slutenvården på egen begäran, utan att träffa en läkare. Där bedömer dock Ivo att det inte var orimligt, eftersom hälso- och sjukvård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...