(L) vill satsa tolv miljarder på vården

Liberalerna vill satsa tolv miljarder kronor för att stärka primärvården och öka tillgängligheten. Även fler vårdbiträden står på önskelistan. Detta framgår av den budgetsatsning partiet presenterade idag.

Tanken är att alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos namngiven läkare på vårdcentral. Varje läkare ska sedan ansvara för sina patienter och samordna all vård som de kan behöva.

– Vården ska finnas nära människorna. Genom att stärka vårdcentralerna, blir hela kedjan mycket starkare. Jag vill veta vilken läkare som har ansvar för mig och det tror jag att de flesta skulle vilja veta. Tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för en bra vård och denna satsning fångar in just det, säger Gilbert Tribo (L), gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.  

För att satsningen på den nära vården ska vara genomförbar krävs det fler specialistläkare inom allmänmedicin. För att uppnå detta föreslår partiet en årlig utbildningssatsning för 100 yrkesverksamma läkare som genom en tvåårig påbyggnadsutbildning också blir specialister i allmänmedicin.

Liberalerna menar också att vårdköerna ökat sedan regeringen avskaffat den av Alliansen införda kömiljarden.

– Det är inte klokt att köerna tillåts växa som de gör nu och det är ju Region Skåne tyvärr ett bra exempel på. Det påverkar människor och deras hälsa alldeles för mycket. Det vore riktigt bra om vi kunde korta köerna ordentligt och då behövs en rejäl satsning, fortsätter Gilbert Tribo (L).

Partiet menar också att ett återinförande av vårdbiträdena ger en bättre användning av vårdens resurser, och att fler människor då får en bättre möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Anders Åkesson (mp), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, välkomnar satsningen, men förklarar att Alliansens politik tidigare ställt till det för vården.
– Det är glädjande att de nu vill satsa på vården nationellt. Det finns dock en oklarhet i detta då andra Allianspartier prioriterar annorlunda. I regionen har (L) tidigare röstat ner våra skattefinansierade satsningar på vården, vilket inneburit mindre resurser till vården.