Intresseföreningen och företagarna i Hästveda är i uppror för att Trafikverket och kommunen vill smala av viadukten. Foto: ROBERT ROLF
Utfarten från Östra Järnvägsgatan ska stoppas i förslaget som finns.

”Det skulle dela upp byn i två delar”

HÄSTVEDA – Att smala av viadukten skulle vara rent förödande både för invånarna och för företagarna. Det skulle dela upp byn i två delar, säger Alf Månsson som är ordförande i Hästveda intresseförening.

Viadukten är den mest akuta frågan i Hästveda och den engagerar i princip alla, och alla i byn är eniga i frågan. Ska viadukten göras om så ska den breddas, inte smalas av.

Trafikverket har sedan tidigare gjort en åtgärdsvalsstudie där de konstaterat att viadukten upplevs smal och att tyngre fordon inte har möjlighet att mötas i den. Samtidigt är gång- och cykelvägen också smal och trafikanter där har svårt att mötas.
Ett förslag som Trafikverket tog fram i samband med denna studie var att viadukten ska smalas av som ett timglas och på så sätt bara släppa fram trafik i ena riktningen. För att kunna göra denna ombyggnad skulle även utfarterna från Östra respektive Västra Järnvägsgatan stoppas, och till Hästvedabornas stora förtret har Hässleholms kommun gått med på detta förslag.

– Ingen har varit i kontakt med oss i intresseföreningen eller den politiska referensgrupp vi har för just sådana här frågor. Kommunen har bara sagt ja till att stänga av de båda gatorna och att det ska vara en kortsiktig lösning. Men hur kortsiktig då, och varför inte göra det ordentligt från början, frågar sig Alf Månsson.
Han poängterar hur mycket trafik det är som passerar viadukten varje dag, och mycket av den trafiken är tung trafik som går till företag på den västra sidan av järnvägen.

– Vi har närmare 200 transporter här varje dag året om och det kommer få stora negativa konsekvenser för oss med bland annat väntetider och annat. Det underlättar inte direkt för oss företagare och man kan förstå varför Hässleholms kommun dalar på företagsrankingen, säger Rikard Andersson som är vd på Vida HN AB.
I det förslag som Trafikverket plockat fram ska trafiken som kommer österifrån ha förkörsrätt och trafiken från den västra sidan av Hästveda ska stanna.
– Är det någon som har tänkt på miljöaspekten? Här kommer att stå hur många bilar som helst och spy ut avgaser, säger Bror Lundh som bor nära viadukten och kommer att få problem att ta sig både in och ut till sin bostad.

På torsdag kväll kommer Trafikverket och Hässleholms kommun till Hästveda för ett dialogmöte där bland annat viadukten kommer tas upp och då har intresseföreningen planerat någon form av manifestation vid viadukten.
– Vår förhoppning är att de ska inse att de gjort allt i fel ordning. Det krävs att de tar omtag i den här frågan och gör rätt. Till exempel kan de börja med att göra en ny trafikmätning. Den de har använt sig av är gjord 2011 men det har hänt en hel del i byn sedan dess, säger Alf Månsson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar