Foto: TT
Foto. TT

Regelverken krockar: Tradigt att det blir så här

Hässleholm

Glenn Nilsson är en av många, som vet vad det vill säga att aldrig få ett klart besked och inte veta vilken instans som för tillfället har ansvar för hans problematik. Ökenvandringen är destruktiv och till slut förlorar den drabbade sina nätverk på arbetsmarknaden.
Försäkringskassan tar hand om sjukskrivna människor och arbetsförmedlingen tar hand om arbetslösa. Det är i skarven mellan dessa tillstånd, som det går käpprätt fel för många.
– Vi försöker alltid att lösa problemet och förklara regelverket för våra kunder. Vi bedömer arbetsförmågan utifrån sjuklighet och arbetsförmedlingen gör bedömningen om man klarar av att arbeta. Här är dialogen oerhört viktig och att våra handläggare verkligen förstår regelverken. Ibland uppfyller inte reglerna det som den enskilde upplever som sina behov, säger Patrick Barringer.

I flera år har Glenn Nilsson oroat sig för sin framtid, att inte veta om, eller när, han är utförsäkrad, står arbetslös, vem som ska betala hans levebröd och vad som egentligen krävs av honom själv.
För ingen på försäkringskassan, eller på arbetsförmedlingen har kunnat ge honom en klar bild av vad han har att vänta sig, inte heller har han fått någon plan, eller rehabilitering. Hans dag utgörs av väntan. Det har gått många år sedan han jobbade på lastbilsverkstaden.
Han är vältalig och kan på sina fem fingrar räkna upp de regler som gäller. Det har han själv tagit reda på.

Jakob Olsson är sektionschef för arbetsförmedlingen i Hässleholm, han kommenterar inte Glenn Nilssons ärende, men är väl bekant med problemen som många drabbas av.
– Försäkringskassan bedömer att personen kan jobba. Men det anser inte den enskilde. Vederbörande skickas till arbetsförmedlingen, som säger till oss att arbetsförmågan är noll.
‑ Till slut blir personen klassad som förhindrad att delta i våra program. När vi sätter den koden så ser försäkringskassan att personen är nollklassad och sedan är cirkusen igång. Tyvärr händer detta alltför ofta, säger Jakob Olsson.

Den drabbade är frustrerad och upplever sin situation som hopplös.
Samtalen fortsätter mellan de inblandade parterna, utan att det leder till någon lösning.
– Det är jättetradigt att det blir så här. Lagstiftningen är ok, men klienten upplever situationen på sitt sätt och myndigheten har ett regelverk att förhålla sig till, förklarar Jakob Olsson.
När det har gått flera år har den drabbade förlorat kontakten med arbetsmarknaden och möjligheten att få ett nytt jobb blir mycket svårt.
– I dag ställer arbetsgivarna höga krav och arbetsplatserna är hårt slimmade, fortsätter Jakob Olsson.

Det finns även en konflikt mellan den enskildes sjukskrivande läkare och försäkringskassans läkare, som gör sina bedömningar utan att ha träffat personen.
När regeringen ger försäkringskassan i uppdrag att sänka sjuktalen så gör man det inte genom att folk blir friskare. De kommer helt enkelt inte in i systemet och fasas ut. Till slut kan både arbetsförmedlingen och försäkringskassan visa gröna siffror och politikerna är nöjda.

– Medan politikerna slår varandra i huvudet med statistik går många under i utanförskapsträsket, som har skapats av politikerna, säger Glenn Nilsson och menar att sjuka och arbetslösa indirekt definieras som snyltare och hanteras med knivskarp byråkrati för att sopa problemen under mattan,

Dagens fråga

Tror du på åtal om Palmemordet i sommar?

Loading ... Loading ...