Inga avfallsrester har konstaterats i direkt anslutning till Osby ishall. - Nu ska vi jämföra kostnaderna för vad det kostar att sanera en byggnad fullständigt från mögel och en nybyggnation, säger Anders Edwall, fastighetschef i Osby kommun, FOTO: PETER PAULSSON/ARKIV

”Tänker föra fram det med stormsteg”

Osby Det finns inga avfallsrester kring ishallen i Osby. Det konstateras i slutrapporten av den miljötekniska markundersökning som gjorts kring ishallen i Osby.
– Jag tänker nu föra fram det här ärendet med stormsteg, säger Anders Edwall, fastighetschef i Osby kommun.

Han tänker nu göra vad han kan för att få ihop en tjänsteskrivelse så fort som möjligt och siktar på november eller början av december. Sen ska ärendet gå sin gilla gång genom nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige.
– Nu gör vi en total genomlysning av de två spår som finns vad gäller ishallen och jag hoppas att vi kan fatta ett beslut kring årsskiftet, fortsätter han.

Slutrapporten, som gjorts av Tyréns AB på uppdrag av Osby kommun, lämnades den 28 september. I den framkommer att inga avfallsrester påträffats i någon av undersökningspunkterna kring ishallen.
Det bedöms i rapporten som rimligt att man i samband med byggnationen av ishallen har schaktat ur eventuella avfallsrester och andra ur byggnationssynpunkt olämpliga jordar och återfyllt med för ändamålet lämpliga massor.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vilken typ av jordlager ishallen vilar på. En central fråga är om det finns risk för förekomst av avfallsrester under ishallen, med tanke på att avfallsrester påträffats i ishallens omgivningar.
Ingen provtagning har utförts direkt under ishallen vilket medför att det inte kan uteslutas att det kan förekomma avfallsrester eller föroreningar under ishallen. Baserat på resultaten från genomförd undersökning bedöms dock risken för förekomst av avfallsrester eller andra förorenade massor under ishallen som liten.

– Det finns ingen möjlighet att ta prov under ishallen, säger Anders Edwall, det finns till exempel för många kylrör där.
Undersökningen har gjorts i direkt anslutning till ishallen plus söder om Klövervägen på den parkering där den nya ishallen är planerad att eventuellt byggas,

Baserat på resultatet från utförda undersökningar bedöms fyllningen invid ishallen generellt ha en låg föroreningsgrad, med halter väl under Naturvårdsverkets generella riktvärden för aktuell markanvändning, mindre känslig markanvändning (MKM).
– Nu går vi vidare med en total genomlysning av vad det kostar att renovera och få bort all mögel och där även kostnaderna för rivning av ishallen räknas in. Sen ska vi jämföra det med en nybyggnation, som inte får överskrida maxtaket som kommunstyrelsen beslutat om, säger Anders Edwall.
Först därefter kan ett beslut fattas.

– Jag har min uppfattning, säger Anders Edwall, men politikerna får besluta.
– Jag har läst på ordentligt och vi ska titta noga på andra kommuner som byggt ishallar. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt, på så vis kan vi slippa göra allting från grunden, säger Edwall.

Läs mer:

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar