Tid att skriva på järnvägsavtalet

Hässleholm Kommunen har nu fått de avtal som framförhandlats i Sverigeförhandlingen gällande höghastighetsjärnvägen Hässleholm-Lund. 50 miljoner ska kommunen satsa.

När det gäller medfinansieringen av utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen från Hässleholm till Lund förbinder sig kommunerna att tillskjuta 50 respektive 120 miljoner kronor.
En tredjedel av summorna ska betalas när beslut tas av start av järnvägsplanen, en tredjedel när kontrakt med entreprenör är tecknat för byggarbetena i respektive kommun och en tredjedel när sträckan är färdigbyggd och öppnad för trafik.
Sträckan från Hässleholm fram till Lund C blir en del av det nya höghastighetsjärnvägssystem som ska gå mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
Enligt avtalet är ändamålen att öka kapaciteten i järnvägssystemet, knyta samman storstadsregionerna, bidra till regionförstoring genom regional arbetspendling samt underlätta energisnålt resande och konkurrenskraftig tågtrafik.
Sträckan mellan Hässleholm och Lund planeras för snabbtåg för 320 kilometer i timmen och snabba regionaltåg. när de snabba persontågen flyttas till den nya järnvägen blir det mer plats för godståg och regional persontrafik på Södra stambanan. Stationerna i de båda städerna Hässleholm och Lund ska placeras centralt.
I avtalet tar också Hässleholms kommun på sig att uppföra 4 000 bostäder, 200 om året, under perioden 2016-2035. Bostäderna kan kommunen själva bygga eller låta någon annan fastighetsägare bygga.
Senast den sista december i år ska avtalen lämnas till regeringen för godkännande och därför vill regeringskansliet att avtalet nu hanteras snabbt av kommunen.