Det rådde kaos och dålig sikt när bussolyckan skedde. Polis en hade spärrat av området runt Bangatan. Hett vatten hade strömmat upp ur en sprucken ledning och i kylan skapades en dimma. Sikten försvårades ytterligare av vintermörkret. ARKIVBILD

Hovrätten dömer busschauffören för vållande till annans död

LUND Hovrätten ändrar Lunds tingsrätts domslut och dömer busschauffören, som var inblandad i den uppmärksammade olyckan i centrum får två år sedan, för vållande till annans
död och vållande till kroppsskada.

Hovrätten bestämmer påföljden till villkorlig dom och 80 dagsböter å 210 kr.
Domstolen resonerar att chauffören borde ha varit extra försiktig med anledning av de svåra förhållanden som rådde.

Lunds tingsrätt friade i oktober förra året busschauffören från misstanken att ha vållat en mans död och skadat en ung kvinna i samband med att hans buss skenade 2015. Tingsrättens bedömning var att det inte är fastställt att chauffören gasade, som åklagaren hävdar.
Det var i februari 2015 som den tragiska olyckan inträffade. En fjärrvärmeläcka hade gjort att hela området framför Centralstationen var insvept i dimma. Det var dessutom mörkt.
Bussen stannade i korsningen Bangatan/Klostergatan.

Men i stället för att efter polisens instruktion svänga höger och ta en omväg, skenade fordonet och körde upp på trottoaren på Bangatans östra del.
En 65-årig man skadades så svårt av bussen att han avled av inre skador. En 19-åring kvinna fick svåra skallskador.
Chauffören, i dag 64 år gammal, har hela tiden hävdat att det var något tekniskt fel på bussen, att han försökte bromsa men att det inte gav effekt.
En undersökning av fordonet har inte kunnat styrka chaufförens version.

Åklagaren menar att mannen förväxlade gas och broms.
Åklagaren anser inte att vattenläckan med påföljande dimma och att det dessutom var mörkt har haft någon avgörande betydelse för olycksförloppet.
Hovrätten konstaterar visserligen att åklagaren inte har motbevisat chaufförens invändning att bussen rusade iväg efter att han trampat lätt en gång på gaspedalen. Men, fortsätter hovrätten, visar utredningen att chauffören inte bromsade före påkörningen och att det inte var något fel på bussens bromsar.

Hovrätten beaktar att chauffören hade lång erfarenhet som yrkeschaufför och att han hade en särskilt ansvarsfull uppgift. Vidare konstaterar hovrätten att körförhållandena på platsen var speciella och anser att chauffören då borde ha varit extra försiktig och att han hade flera sekunder på sig att bromsa.
En enig hovrätt anser därför att chauffören var oaktsam.

– Det kan vara svårt att avgöra om en förare har varit straffbart oaktsam, säger rättens ordförande Katarina Rikte, i ett pressmeddelande.
–Hovrätten anser att det kunde krävas av chauffören att han omedelbart skulle bromsa när bussen rusade iväg. Eftersom han inte gjorde det och därmed orsakade mannens död och kvinnans skada ska han dömas för vållande till annans död och vållande till kroppsskada, fortsätter hon.

Men det är inget uppsåtligt brott som busschauffören döms för och han är ostraffad sedan tidigare, uppger Katarina Rikte. Hovrätten bestämmer därför påföljden till villkorlig dom och 80 dagsböter.
Tingsrätten kom fram till en annan slutsats. Den ansåg inte att det är bevisat att chauffören gasade. Det kan inte uteslutas att bussens motor, utan chaufförens agerande, varvade upp på ett sätt som ledde till att fordonet rusade iväg. Visserligen är det konstaterat, fortsatte tingsrätten, att bussens bromsar fungerade och att chauffören inte använde dessa i tid. Men situationen var kaotisk med bland annat en parkerad polisbil framför. Chauffören var tvungen att väja för att undvika att ramma den.

Det kan därför inte bedömas som oaktsamt av chauffören att han inte bromsat i sådan tid att påkörningen skulle ha undvikits, anser tingsrätten.
Två nämndemän delade inte denna uppfattning.

Tingsrättens ordförande Nils Petter Ekdahl, uppgav att bedömningen var mycket svår.
– En yrkesförare måste kunna bemästra många svåra situationer som uppstår i trafiken. Men det finns situationer som kan uppstå i trafiken utan förarens skuld och som är så svårbemästrade att det inte är rimligt att hålla föraren ansvarig och döma honom för brott. Detta har enligt min mening varit en sådan situation, sade han i ett pressmeddelande från Lunds tingsrätt för ett år sedan.

Läs mer:

Senaste nytt omLund
×