Planer finns för Kärråkra. Foto: Kristina Höjendal/Arkiv

Kärråkra kan saneras

HÄSSLEHOLM En av Skånes giftigaste platser kan komma att saneras tidigare än tänkt. Det handlar om den före detta impregneringsanläggningen på Kärråkra, som Trafikverket planerar att åtgärda i samband med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

– Det vore jättebra. Ju fler förorenade områden vi kan få bort på annat sätt än att vänta på statliga pengar, desto bättre, tycker kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson.
Saneringen lär inte bli billig. Bedömningen är att den kommer att kosta mellan 70 och 100 miljoner – men mycket talar för att det blir ännu dyrare.
– I Nässjö där man redan gjort det här gick det på mer än man räknat med, säger Sven-Inge Svensson.

Marken vid järnvägen är förorenad av kreosot, koppar, krom och arsenik efter SJ:s impregnering av träsliprar. Cancer- och genförändrande PAH:er utgör den största föroreningen. Viss risk finns för att dessa gifter ska nå grundvattnet.
Eftersom ämnena släpptes ut före miljöskyddslagen 1969 faller ansvaret för sanering på staten. Men det finns enligt Aftonbladet minst 85 000 förorenade platser i Sverige och pengarna räcker bara till att sanera sju om året.
Trfaikverket har nu bedömt att en sanering är prioriterad och i kontakter med miljökontoret sagt sig vara berett att bekosta antingen en del av kostnaderna, om staten tar den andra, eller i värsta fall hela summan.
Den 6 februari nästa år kommer representanter till Hässleholm för att diskutera saken med miljöchefen. Då kommer bland annat en åtgärds- och en riskutredning att presenteras. Planen är att saneringen ska ske åren 2020-2021.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar