Foto: Privat

Han ville leva nära naturen

Arne Enberg, Björkeröd Stehag, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Marianne, dottern Britt-Marie och sambon Uno, samt barnbarnen Jakob och Elin.
Arne var född den 5 augusti 1933, son till lantbrukaren Albin Enberg och hans hustru Svea.
Arne var äldst av tre syskon och hade många ljuvliga minnen från barndomen, som präglades av lantbruket och naturen. Han ville tidigt bli lantbrukare. Redan 17 år gammal köpte han sitt första lantbruk. Han ville leva och bo nära skapelsen och naturen.
1956 köpte han en gård i Björkeröd, där bodde och verkade han i resten av sitt liv.
Arne hade många strängar på sin lyra. I 57 år sålde han av sina produkter på torget i Eslöv. I många år arbetade han på Felix i Eslöv samt på Engström maskinstation.
Han förde på den senaste tiden en ojämn kamp med sin sjukdom, som till sist blev honom övermäktig.
Arne var en arbetsam och hjälpsam vän och kamrat, alla vi som på olika sätt kommit honom nära känner hans bortgång som en stor förlust.

×