Foto: TT/Arkiv

PRO kan ha bluffat sig till för mycket bidrag

PRO ska ha skickat in felaktiga uppgifter om antalet medlemmar till Socialstyrelsen, uppger Aftonbladet.
Nu kräver myndigheten en förklaring av pensionärsorganisationen, som ska ha redovisat antalet medlemskap i stället för antalet fysiska medlemmar.

PRO riskerar bli återbetalningsskyldig då de statliga bidragen baseras på medlemsantalet.

– Har de gjort det med flit kanske det blir ett polisärende. Men så länge vi inte har kommunicerat med organisationen vet vi inte, säger Frida Azadi,  handläggare vid Socialstyrelsen till Aftonbladet.

I stället för att redovisa antalet fysiska medlemmar har PRO redovisat antal medlemskap. Under 2016 var skillnaden 23 719 medlemmar – vilket innebär 192 000 kronor.

Enligt tidningens granskning ska organisationen ha skickat in felaktiga uppgifter under en längre tid. Nu har Socialstyrelsen begärt in uppgifter från PRO och Frida Azadi, säger till tidningen att det med största säkerhet kommer att inledas en utredning, då  hon anser att reglerna för bidrag är tydliga.

– I förordningen och på ansökningsblanketten står det antal medlemmar. Det står inte antal medlemskap. Det framgår klart och tydligt, säger hon till tidningen.

PRO, som är Sveriges största pensionärsorganisation,  förklarar sin redovisning med att medlemmar kan vara anslutna i flera olika distrikt. Men enligt Socialstyrelsen ska dubbelanslutna medlemmar inte ha dubbelt bidrag.

Pensionärernas riksorganisation har nu, efter att ha kontaktat Socialstyrelsen, blivit ombedd att inom två veckor skicka in medlemsuppgifter för tio år tillbaka.

PRO får flera miljoner kronor om året i statligt bidrag. Bidraget baseras på antalet medlemmar och är en viktig inkomstkälla för organisationen som har en ansträngd ekonomi.