Kåre Nyman med den här säsongens turistbroschyr. Blev det den sista?

Populär turistbroschyr kan försvinna för gott

Osby Risken är stor att det inte blir någon turistbroschyr med tillhörande app under 2018.
Snapphanerikets turistförening har ansökt om ett bidrag på 99 500 kronor hos Osby kommun och förslagen är avslag eller att summan halveras.

Frågan kommer att diskuteras under dagens ledningsutskott för att därefter landa hos kommunstyrelsen som kommer att klubba det slutgiltiga beslutet.

Den önskade summan ligger strax under 100 000 kronor och är i det här fallet tänkt att täcka kostnaderna för 2018 års turistbroschyr samt den tillhörande appen.
När ledningsutskottet nu ska ta ställning till ansökan kan bidraget enligt förslagen hamna på 40 000 kronor eller ingenting alls. Men enligt uppgift kan ett tredje förslag om att ge helas summan komma att väckas på mötet.

– Om vi inte får de här pengarna så blir det ingen broschyr eller app, berättar Kåre Nyman som är ordförande i Snapphanerikets turistförening.
Han berättar att föreningen inte har några pengar kvar och att de 99 500 kronorna är en förutsättning för att det ska bli en broschyr och app.
Enligt Kåre Nyman är broschyren mycket uppskattad.
– En del frågar till och med vad den kostar, berättar han. Om vi inte får bidraget visar det hur lite intresse det finns från kommunens sida att stödja turistnäringen.

Även i fjol var det tveksamt om turistföreningen skulle få några pengar. Slutsatsen i tjänstemännens förslag till beslut var att en turistguide i pappersformat inte låg i tiden.
Politikerna höll inte med utan turistföreningen fick sitt då önskade bidrag.
Det har även hörts röster som säger att föreningen kommer att läggas ner om det inte blir något bidrag.
– Det där är upp till medlemmarna att bestämma på nästa årsmöte i mars, svarar Kåre Nyman.

Senaste nytt omOsby
×