Anders Edbro reste mycket både i landet och utomlands. Nu jobbar han på gården i Ekeröd och som konsult. Vakthunden Amateraso No Waka-Toshi, av rasen japansk akita, kallas för enkelhetens skull för Acke. FOTO: SUSANNE GÄRE
Vakthunden, en japanska akita, ser till att ingen obehörig kommer in på gården. Hans japanska namn är Almatamasso no wakatoshi men han kallas för Acke, för enkelhetens skull ...
Anders Edbro och LRF bjöd in representanter från Osby kommun i syfte att öka förståelsen för landsbygden.

Strategi i sikte för de gröna näringarna

EKERÖD LRF i Osby efterlyser en strategi för landsbygden. De bjöd nyligen in kommunen till ett möte hemma hos Anders Edbro i Ekeröd. Kommunchefen Petra Gummesson nappar och vill sätta igång med ett dokument som kan vara klart 2018.

– Ambitionen är att ta fram ett dokument som berör och att det ska vara klart under 2018, säger Petra Gummesson, kommunchef i Osby kommun.
Anders Edbro har jobbat länge på olika plan, både nationellt och internationellt, inom skogsbranschen och bland annat haft kontor på Osby näringslivscenter tidigare.

Det var där tanken föddes på att jobba gemensamt och låta de gröna näringarna och kommunen närma sig.
Detta närmande skedde den 6 oktober på gården hemma hos Anders Edbro. Ett 15-tal personer kom på frukostmöte för att ventilera aktuella punkter. Även LRF avdelningen i Loshult/ Örkened deltog på sammankomsten.

LRF i Osby/Visseltofta ville i första hand visa på hur betydande de gröna näringarna är i Osby kommun.
– Det pratas mycket om en centrumplan i Osby men inget om en strategi för landsbygden. Det vill vi ändra på, säger Anders Edbro, när vi träffas bland sprakande höstlöv på hans gård i Ekeröd.

– Det här ett kanonbra koncept, säger Petra Gummesson. Att träffas mellan 10 och 20 personer möjliggör en dialog. Vi har ingen landsbygdsstrategi i kommunen men jag är intresserad och har idéer, så vi ställde frågor och resonerade kring hur man kan samverka i partnerskap.

Under mötet tryckte LRF på att upphandlingen kan bli lokal i betydligt större utsträckning och att kommunen kan stödja lokala företag mycket mer än de gör.
De lyfte också fram att det skulle kunna byggas många fler trähus och tog satsningen på trähus i bland annat Växjö som exempel. Att göra det enklare att stycka av mark är också en prioritering och LRF menar att det går till överdrift med alla bestämmelser.

En annan viktig fråga är vattenförsörjningen.
– Vi undrar vilken beredskap som finns om exempelvis en olycka som den i Killeberg, där olja rann ut och förstörde för de boende, skulle inträffa igen. Det fick vi inget svar på men löfte om att få ett, säger Anders Edbro.

Infrastruktur med mobiltäckning och fibernät är också angelägna frågor.
Anders Edbro är nöjd med mötet och tycker att de fick igång en dialog med kommunens företrädare.
– Vi fick löfte om en fortsättning och det är positivt. Jag tror mer på att samverka lokalt och att vi kan nå längre vad det gäller att utveckla de gröna näringarna är vad den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen antog i år klarar av.

Petra Gummesson nämnde helt kort vid förra kommunstyrelsesammanträdet att ambitionen finns att sätta ihop ett dokument och att det kommer mer information till politikerna om detta.
– Jag tror på modellen att jobba i samverkan och att vi lyssnar av de som är och verkar i de gröna näringarna.

Hon säger att kommunstyrelsen visade ett positivt intresse men understryker att det här projektet ligger i sin linda och att fler dialogmöten behövs.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Gillar du att lyssna på julmusik?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar