Filippa sonesson och Maria Lundh.

En vecka då vård- och omsorgseleverna får synas

Osby Under veckan som gick har drygt 30 gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet i Osby varit ute och arrangerat olika aktiviteter på äldreboenden.
Genom att utbildningen är ansluten till vård- och omsorgscollege knyts den betydligt närmare arbetslivet än tidigare.

Under veckan som gick har drygt 30 gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet i Osby varit ute och arrangerat olika aktiviteter på äldreboenden.
Genom att utbildningen är ansluten till vård- och omsorgscollege knyts den betydligt närmare arbetslivet än tidigare.

Vård- och omsorgscollege handlar framför allt om en tydlig koppling mellan skola, arbetsgivare, fackförbund och även arbetsförmedlingen. Meningen är att eleverna ska bli väl rustade för det arbetsliv som väntar dem.
Genom vård- och omsorgscollege garanteras inte bara en viss kvalitet, det innebär också att eleverna får lättare att skaffa praktikplats.

Det var i våras som utbildningen blev certifierad, vilket innebär att vård- och omsorgsprogrammet uppnår den kompetens som arbetsgivare idag efterfrågar.
Idag är det stor brist på undersköterskor i Sverige. Genom det här samarbetet finns en möjlighet att göra yrket synligt, få upp statusen på jobbet och därmed hoppas man också kunna locka fler elever till utbildningarna.
Vecka 42 innebär varje år att det är vård- och omsorgscollegevecka i hela landet. I Osby var det första gången, vilket innebar att drygt 30 elever besökte Rönnebacken och Lindhem för att anordna aktiviteter.

Katrin Rongby som är programansvarig för vård och omsorg samt Andriette Näslund som är lokal processledare för vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne berättar om en dag fylld av filmvisning, promenader, bakning, målning, grillning och dans på äldreboendena.

De känner sig nöjda med veckan som har inneburit ”full rulle” inte bara för elever och lärare utan även för dem som bor på äldreboendet.
Förhoppningen är att kunna locka ännu fler elever till vård- och omsorgsprogrammet. För behovet av utbildad personal är stort.

Under veckan som gick har drygt 30 gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet i Osby varit ute och arrangerat olika aktiviteter på äldreboenden.
Genom att utbildningen är ansluten till vård- och omsorgscollege knyts den betydligt närmare arbetslivet än tidigare.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar